Actualment, a Girona encara hi ha molts municipis, majoritàriament ubicats a zones rurals o semiurbanes, sense connexió a la xarxa de gas natural. Aquesta limitació afecta la competitivitat econòmica de les empreses i el benestar de les llars d’aquestes zones, que es veuen obligades a consumir subministraments més cars, ineficients i contaminants, com el gasoil, el fuel o l’electricitat. Tanmateix, existeixen al mercat fonts d’energia alternatives, més sostenibles i econòmiques com el biopropà, el gas propà o el gas natural liquat, que ofereixen tots els usos necessaris per a negocis i llars, des d’abastir processos industrials d’una empresa a la calefacció, cuina o aigua calenta d’un habitatge.

En aquest context, Primagas aposta pels beneficis del biopropà, el propà (GLP) i el gas natural liquat (GNL) per facilitar l'accés d'aquesta energia a negocis i llars de les zones rurals allunyades de la xarxa de gas natural, contribuint així al seu desenvolupament econòmic i garantint alhora un medi ambient més net i una millora de la qualitat de l’aire en aquests territoris.

L'energia té un paper clau per aconseguir amb èxit l'empoderament del món rural i són molts els avantatges del propà, el GNL i el biopropà. El principal, atesa la realitat d'aquestes zones, és que es tracta d'una energia de fàcil accés, transport i instal·lació, que pot emmagatzemar-se de forma senzilla en dipòsits i s'adapta al consum de cada client. A més, comparats amb el gasoil, el fuel o l’electricitat, aquests gasos contribueixen a la conservació d'un medi ambient més net i a la lluita contra el canvi climàtic, un factor fonamental per mantenir el benestar de la població en aquestes zones, a la vegada que contribueixen al desenvolupant rural per evitar la despoblació.

Aquestes fonts d’energia tenen un alt poder calorífic i generen menors emissions de CO2 en relació a les convencionals, de manera que contribueix al manteniment d'un medi ambient més net fora de les grans ciutats i a la lluita contra el canvi climàtic

El propà és una font d'energia d'alta eficiència i baixa en carboni, molt més sostenible i respectuosa amb l'entorn que altres combustibles convencionals, ja que redueix fins a un 30% les emissions de CO2 en relació al gasoil i representa un estalvi de fins al 40% en la factura energètica. El GNL, per la seva banda, està centrat principalment en l’ús industrial i emet entre un 20 i un 30% menys de CO2 que altres combustibles fòssils, un 80% menys de monòxid de carboni i evita completament l'emissió de partícules nocives en la seva combustió, a més representa un important estalvi econòmic gràcies al seu gran poder calorífic. Així, el GNL es converteix en l’alternativa energètica més eficient per a aquelles empreses amb un elevat consum que no tenen accés a la xarxa de gas natural.

Instal·lació detall domèstic Mugardos Primagas

I, finalment, el biopropà es un combustible 100% renovable que té els mateixos usos i aplicacions que el propà convencional amb l’addicional que permet reduir les emissions de CO2 fins a un 80%. A més, és una font d’energia 100% compatible amb totes les instal·lacions de propà i se subministra de la mateixa manera que aquest gas.

Mentre avancem cap a un futur amb una generació d’energia totalment renovable, on fonts d’energia com el biopropà que ja ofereix Primagas tindran un paper clau, el canvi cap a combustibles com el propà o el GNL facilita la incorporació del camp a un context de transició energètica, i l’allibera de combustibles d'alt impacte ambiental com, per exemple, el gasoil. En conseqüència, facilitar l’accés de fonts energètiques més netes i econòmiques a les zones rurals permet vertebrar el territori, cohesionant-lo socialment i evitar-ne la despoblació, i fomentar el seu desenvolupament econòmic i la generació de llocs de treball de qualitat a nivell local.