L’economia d’un territori ve determinat en gran part per la potència i presència de les seves empreses. Les comarques gironines sempre han estat capdavanteres en el creixement econòmic, tot i les diferents crisis que hi ha hagut històricament. Girona i el seu teixit empresarial són un dels majors actius de l’economia. La pandèmia ha afectat el creixement, és evident, però novament es donen mostres de creixement que fan que torni l’optimisme. Un dels majors valors de les comarques gironines i les seves empreses són les exportacions.

Les xifres parlen per si mateixes. Segons dades que disposa la Cambra de Comerç de Girona, l’any passat hi havia un total de 3.863 empreses exportadores a la província gironina d’un total de 64.413 companyies, una xifra que ha anat en augment en els darrers anys malgrat la pandèmia. L’exportació i la venda exterior sempre és indicatiu de la fortalesa econòmica d’un territori. Girona sempre s’ha caracteritzat per aquesta capacitat exportadora i de venda. Segons ja va recollir aquest diari en el seu moment les empreses gironines van vendre a l’exterior productes per valor de 5.804 milions d’euros, un rècord històric tot i la Covid, impulsat sobretot per la demanda extrema de carn a països de fora de la UE, com ara la Xina. Aquest és un dels majors actius.

De les exportadores regulars, la majoria (402) ho van fer per valors inferiors als 50.000 euros, hi va haver 250 empreses que van exportar de 50.000 a 500.000 euros, 388 van exportar de 500.000 a cinc milions d’euros i 147 ho van fer per més de cinc milions. Tots aquests són números molt semblants als de fa quatre anys, un fet que mostra l’estabilitat de l’empresariat exportador de la província tot i l’augment absolut d’empreses, segons les dades facilitades.

Dels més de 5.000 milions d’euros exportats, 2.103 corresponen a productes carnis, un sector que fa quatre anys ja dominava el mercat exterior però que en aquest temps no ha parat de créixer, mentre que 954 milions corresponen al sector químic, una àrea que sí que ha patit una lleugera davallada. La resta de productes exportadors inclouen maquinària, sucre, cafè i cacau, béns d’equip, tèxtils i confecció, preparats alimentaris, automòbils i motos i altres manufactures de consum.

El destí de la major part d’aquests productes són els països de la Unió Europea, encapçalats per França. Val a dir, però, que en els darrers anys han augmentat les vendes a fora de la UE, principalment productes carnis per al mercat asiàtic. S’espera que aquest any alguns d’aquests sectors tornin a incrementar la seva presència a l’exterior i s’incorporin de nous. La indústria farmacèutica podria fer un salt en aquest sentit.

Un territori i moltes empreses també es nodreixen de les importacions. En aquest sentit, segons les darreres dades, el volum de les importacions sí que es veu més l’impacte de la pandèmia. El volum de productes comprats a l’estranger va caure un 7,4%, fins als 2.634 milions d’euros, durant el 2020.

La causa principal d’aquesta davallada, apunta l’informe de la Cambra, és la caiguda de la demanda interna, si bé la baixada és molt menor a la de la mitjana catalana (del 18%). L’ens gironí ho atribueix a dos factors: un menor impacte de la crisi en el consum a la província i una baixada de la demanda de les exportacions gironines que també són demandants d’importacions.

Com en el cas de les exportacions, la majoria de productes que entren a les comarques gironines són de la UE, si bé aquesta xifra ha anat baixant amb el pas del temps. Si el 2012 era el 84%, el 2020 la dada va baixar fins al 77%. Els principals productes importats per l’empresariat gironí són els químics (763 milions d’euros), seguits per altres semimanufacturats (215 milions), maquinària especialitzada i altres béns d’equip, tèxtils i confecció, carn, matèries primeres animals i vegetals, ferro i acer, altres manufactures de consum i cereals.