iGrup és una empresa especialitzada que proporciona serveis professionals a les empreses en diferents àmbits, des de la neteja, fins a personal o serveis auxiliars. La seva acció comprèn diversos camps i sempre mantenint un alt grau de compromís amb els seus clients. El seu model de gestió es basa en la qualitat i aquest és un dels seus grans valors. Dins del paraigua d’iGrup trobem iControl i iNet integrats per professionals de primer nivell amb capacitat per desenvolupar diverses funcions dirigides a empreses.

iControl ofereix la seva activitat amb una gamma de serveis auxiliars a tercers, mitjançant l’assignació de personal específic i qualificat per fer les tasques adients al seu lloc de treball. Abans de concretar el servei es fa un estudi de les necessitats de cada client per millorar l’efectivitat. En concret, es fa un estudi de cada necessitat i s’elaboren propostes de les solucions més idònies per a casa cas. Es fa també un control de cada servei amb rigor i continuïtat i es redacten informes d’incidències perquè el client disposi de dades puntuals del servei contractat.

Pel que fa als serveis que s’ofereixen destaquen, entre molts altres, el de recepció de visitants amb personal propi altament qualificat, atenció de centraletes telefòniques, serveis de jardineria que poden ser tant exteriors com interiors, ordenances, conductors de vehicles, serveis de consergeria i transport i distribució.

Pel que fa a iNet, els compromisos són els mateixos: un alt grau de compliment amb les necessitats dels clients que requereixin un servei. En aquest àmbit s’actua en el manteniment de locals i edificis, en primeres neteges després d’obres o en el moment de llogar un pis, serveis específics de cristalleries, suport en les tasques de neteja d’establiments turístics, la gestió i el control de servei de bugaderia, el subministrament, control i reposició de neteja, comunitats de propietaris i neteges a particulars. I un altre aspecte molt important en els temps que corren és que la maquinària i els productes utilitzats són absolutament respectuosos amb el medi ambient i estan d’acord amb la normativa vigent de salut laboral.

L’EMPRESA

  • IGRUP GIRONA
  • ADREÇA: c/ Canonge Dorca, 25 - 17005 Girona
  • TELÈFON: 972 400 661
  • WEB: www.igrup.es