Una altra actuació a la xarxa de carreteres serà d’un tram de la GIV-6228, que comunica Vilamalla amb el polígon industrial del Pont del Príncep i la carretera cap a Figueres. És una via important i l’actuació d’uns 600.000 euros se centrarà en un tram de 950 metres, des de la sortida de la rotonda de la C-252. Les obres consistiran a apujar les cotes de la rasant actual per impedir que, en episodis de pluja, l’aigua inundi la calçada. També es redissenyarà la xarxa de cunetes i obres de drenatge transversal existents per garantir el desguàs correcte de les aigües, segons la Diputació de Girona.

Durant la celebració del ple de la Diputació, el diputat de Xarxa Viària i Noves Tecnologies, Jordi Xargay, va explicar que s’han estudiat fins a 217 camins o carreteres locals que sumen gairebé 703 quilòmetres. L’objectiu és saber si poden ser inclosos en el llistat i si són susceptibles de passar a la xarxa viària de la Diputació. Però per fer-ho cal excloure els camins que no estan asfaltats o que són de molt curt recorregut. A partir d’ara hi ha un període d’al·legacions de 45 dies, i després s’haurà de fer l’aprovació provisional i enviar-ho a Urbanisme perquè hi doni el vistiplau definitiu.