Les ciutats de més de 50.000 habitants estan obligades a implantar el que s’anomenen zones de baixes emissions amb l’objectiu de preservar el medi ambient. En teoria aquestes zones han d’estar en funcionament el 31 de desembre de 2023. Des del sector del transport es mira amb certa preocupació algunes decisions que es poden prendre al voltant de la mesura.

Per exemple, consideren que ha d’haver un equilibri entre la seva feina professional i le seves necessitats i l’ecologia. Eduard Ayach, vicepresident d’Asetrans, té molt clar que no es poden deixar de banda els anomenats vehicles euro 6 perquè encara són una referència actual i encara ho seran en un futur. En una paraula: no es poden substituir de cop els vehicles dièsel pels elèctrics. I més, quan aquest tipus de motor dièsel encara dona un bon servei. Per tant, demanen que no s’exclogui.També tenen molt clar que les zones de baixes emissions de Barcelona o la seva àrea metropolitana no tenen res a veure amb la realitat de ciutats com per exemple Girona. En el nostre territori els episodis de contaminació atmosfèrica no són genèrics, són puntuals i per tant s’ha de tenir en compte la inquietud del sector. I això afecta a tot tipus de vehicles, els que ofereixen serveis públics, repartidors, mercaderies i viatgers. La tecnologia elèctrica no és de moment tampoc la solució i ni està en el mercat. Els transportistes estan d’acord amb un marc que reguli la contaminació i es prenguin mesures a favor del medi ambient però també demanen una ordenança comuna a l’hora de regular per exemple la distribució de mercaderies als municipis. Cal establir un marc que conjugui els horaris amb les restriccions i, sobretot, les necessitats dels transportistes i repartidors i les empreses que reben les mercaderies. No és el mateix repartir a segons quines zones turístiques de la demarcació gironina en plena temporada que fer-ho per exemple a l’eixample o al barri vell de Girona. I a més, els consumidors també cada vegada compren més a domicili.