Si la Generalitat fos una economia domèstica podria dir-se que camina cap al desnonament. La falta de liquiditat a la caixa autonòmica és tan important que existeixen seriosos problemes per afrontar el pagament de dos dels tres serveis bàsics de la despesa corrent, la llum i el telèfon, en diverses àrees de l'Administració autonòmica i empreses públiques. Fins a tal punt que Telefónica ha arribat a amenaçar per escrit departaments del Consell, entre ells Canal 9 i diverses conselleries, perquè paguin els deutes pendents per factures endarrerides o no tindrà més opció que tallar les línies.

En alguns casos, com el de la televisió pública, l'impagament s'arrossega des de fa més d'un any, fet que converteix la companyia de telecomunicacions en un més dels proveïdors de serveis que acaba convertint-se en finançador del sector públic. La morositat del Consell és tant amb la matriu Telefónica, per la xarxa fixa, com amb la filial Movistar, de la qual precisament és alt directiu l'expresident Eduardo Zaplana.

La multinacional contractista d'una part important de les comunicacions ha resultat recentment adjudicatària de tres dels vuit lots del nou contracte global de les telecomunicacions de tota l'Administració autonòmica, incloses les empreses públiques, que va entrar en vigor el mes passat. El pressupost va fregar els 224 milions d'euros per tots els serveis d'Internet, la xarxa interna corporativa o la telefonia mòbil i fixa, entre d'altres. Dels aproximadament 55 milions d'euros anuals que la Generalitat pagarà per totes les telecomunicacions, entorn del 60% corresponen a telefonia fixa i mòbil. És un preu a tarifa plana, contractat globalment per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i la càrrega del qual es reparteix proporcionalment per àrees en funció de l'històric de despesa que presentin.

Fonts del Consell van explicar que Telefónica està en negociacions per buscar una solució no traumàtica, si bé ha fet saber oficialment l'ultimàtum. El remei, pagar, no és gens fàcil donada l'angoixant falta de liquiditat d'una Generalitat que va tancar el 2009 amb 9.642 milions de deute a creditors a curt termini i amb només 1.736 milions disponibles.