El jutjat social número tres de la Corunya va declarar nul·la la prejubilació «blindatge» d'un exdirectiu de Novacaixagalícia, que haurà de tornar gairebé 5,6 milions d'euros. La sentència, del passat 22 de març, estima la demanda interposada per l'empresa, ara NCG Banco, amb intervenció del Fons de Regulació Ordenada Bancària (FROB), contra l'alt directiu Francisco Javier García de Paredes y Moro, que va ser director adjunt de Novacaixagalícia, i la seva dona.

Segons detalla el Tribunal Superior de Justícia de Galícia, la jutge declara la nul·litat del contracte signat al desembre de 2010 pel demandat i l'obliga a restituir la prejubilació «blindatge» percebuda, condemnant-lo a reintegrar a l'entitat 5.580.544,75 euros. Afirma que es van substituir «dues fulles del contracte de 30 de desembre de 2010 i no s'informa d'aquest canvi a la comissió de retribucions i nomenaments ni al consell d'administració».

Per a la magistrada, «la falsedat de la causa del contracte, el dol i l'error en què incorren la comissió de retribucions i nomenaments i el consell d'administració, que confien que el contracte de Francisco Javier García de Paredes està signat des del 30 de desembre de 2010, són absolutament palmàries». La sentència conclou que «el contracte d'alta direcció neix ja viciat, ja que el consell d'administració de l'entitat va prestar el seu consentiment a la subscripció del mateix sense haver-hi un ple i correcte coneixement del seu contingut».