24 de octubre de 2018
24.10.2018
Diari de Girona

El TC avala que el permís del pare sigui més curt que el de la mare

Considera que no és discriminatori que els homes gaudeixin de menys dies que les dones · L'alt tribunal recorda que «l'embaràs i el part són realitats biològiques diferenciades d'obligatòria protecció»

24.10.2018 | 00:36
El Constitucional aposta per una especial protecció de la dona.

El ple del Tribunal Constitucional va sentenciar que no és discriminatori que la durada del permís de paternitat sigui inferior al de maternitat. «L'atribució del permís per maternitat, amb la correlativa prestació de la seguretat social, a la dona treballadora, amb una durada superior a la que es reconeix al pare, no és discriminatòria per a l'home», exposa la sentència, el ponent de la qual ha estat el magistrat Andrés Ollero.

Aquests són els arguments utilitzats per l'alt tribunal per desestimar el recurs d'empara presentat per un pare de família i l'associació Plataforma per permisos iguals i intransferibles de naixement i adopció (PPiiNA) contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid. Aquest va denegar que el permís de paternitat fos equiparable al de maternitat, és a dir, amb una durada de 16 setmanes.

«La maternitat, l'embaràs i el part són realitats biològiques diferenciades d'obligatòria protecció, que es refereix a la protecció integral de les mares. D'aquí que els avantatges que es determinen per a la dona no puguin considerar-se discriminat0ris per a l'home», estableix la decisió judicial.

Segons els fets provats, el demandant d'empara va gaudir del permís laboral per paternitat durant 13 dies i va percebre la corresponent prestació econòmica de la seguretat social amb motiu del naixement del seu fill el 20 de setembre de 2015, en virtut de la legislació vigent a la data del fet causant.

En aquest context, la sentència explica que la finalitat que persegueix el legislador en la protecció laboral i de seguretat social dispensada en el supòsit de part és diferent en atenció al fet que es tracti de la mare o del pare. En el cas de la mare, la «finalitat primordial» que persegueix el legislador «és la protecció de la salut de la dona treballadora durant l'embaràs, part i postpart».

Segons apunta, això és «una exigència» recollida a la Constitució així com avalada pels «compromisos internacionals» assumits per Espanya en ratificar els acords i convenis sobre drets humans que obliguen a adoptar les mesures necessàries perquè les treballadores embarassades gaudeixin d'un permís de maternitat «per protegir la salut de la dona».

No obstant això, la sentència destaca que «l'establiment d'un permís de paternitat no ve imposat fins a la data per cap norma de dret internacional» que obligui Espanya. «Obeeix una finalitat tuïtiva diferent: afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, fomentant la corresponsabilitat de mares i pares en la cura dels fills comuns», assenyala la sentència.

Així doncs, la sentència del Tribunal Constitucional sosté que «no es pot considerar com a lesiva del dret a la igualtat davant la llei la diferent durada dels permisos per maternitat o paternitat i de les corresponents prestacions de la seguretat social». La sentència conclou que la decisió d'ampliar la durada del permís de paternitat, tenint en compte altres qüestions, «no vol dir que la regulació legal precedent i actual sigui per això contrària al dret d'igualtat davant la llei».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook