El Consell de Ministres estudiarà divendres donar a la família Franco un últim termini de 15 dies perquè proposi un nou lloc per inhumar les restes del dictador i, al final d'aquest període, donarà llum verda a l'exhumació i decidirà el lloc d'enterrament. L'Executiu insistirà en la «impossibilitat legal» que el cos sigui enterrat a la catedral de l'Almudena, com volia la família, emparant-se en un informe de la Delegació de Govern que apunta «evidents riscos per a l'ordre públic, la seguretat ciutadana i la mobilitat».

Amb aquest informe a la mà, el Govern al·lega que enterrar Franco a la Almudena comportaria una «amenaça seriosa i significativa per als drets i llibertats per als ciutadans, amenaça que el Govern no pot assumir», com tampoc l'«exaltació» que suposaria mantenir la tomba de Franco en un lloc accessible, obert al públic i amb les característiques de la catedral.

Així, les fonts al·leguen que l'Executiu ha donat «prioritat a la voluntat de la família» per tornar a inhumar el cadàver, però que, llevat que aquesta assenyali un lloc compatible amb la legalitat, l'ordre públic i la seguretat ciutadana, la decisió correspon al Govern.

De fet, afegeixen que la decisió comptarà amb tots els avals jurídics necessaris. La inhumació es farà en presència de la família i, amb «màxim respecte» a la dignitat d'aquesta i amb el decòrum i el respecte propis d'un acte d'aquest tipus. Segons diverses fonts oficials, el nou termini de 15 dies és una conseqüència de la intenció de l'Executiu de mantenir «les màximes garanties» en el procediment per als familiars.