El jutge va acordar continuar pel tràmit de procediment abreujat les actuacions contra Francisco Javier García, conegut com El Cuco -condemnat a dos anys i onze mesos d'internament per encobrir l'assassinat de Marta del Castillo-, i la seva mare, Rosalía GM per fals testimoni, en relació amb les declaracions que van realitzar durant el judici celebrat el 2011 per l'esmentat crim.

En l'acte del Jutjat d'Instrucció número 2 de Sevilla, amb data de 11 de febrer, el jutge instructor Carlos Mahón decreta el sobreseïment lliure de la causa per extinció de la responsabilitat criminal de la parella de la mare, Ángel Manuel RC, per la seva mort, reservant als perjudicats les accions civils que els correponguin. A més, acorda donar trasllat al Ministeri Fiscal i l'acusació exercida per l'advocada Immaculada Torres en representació dels pares de Marta del Castillo perquè sol·licitin l'obertura del judici oral.