La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem va dictar una diligència d'ordenació per la qual admet a tràmit el recurs presentat per la família Franco contra l'acord del Consell de Ministres que autoritza l'execució de l'exhumació de les restes del dictador. En la resolució, el Suprem obre a més peça separada de mesures cautelars, ja que els Franco han demanat que l'acord del Govern quedi en suspens mentre el tribunal resol sobre el fons. Abans de decidir sobre la suspensió, el tribunal ha donat trasllat a l'Advocacia de l'Estat perquè presenti al·legacions.