La Conselleria d'Hisenda andalusa ha elaborat un informe en què alerta que hi ha 1.867 milions d'euros en subvencions a empreses i entitats sense justificar fora de termini. Alguns d'aquests lliuraments estan pendents des de l'any 1987. Els consellers del Govern andalús van ser advertits per alts càrrecs d'Hisenda d'aquesta situació perquè posin ordre i s'eviti que el dret de reintegrament prescrigui. Segons les dades de la Junta, hi ha gairebé 905 milions d'euros qualificats en situació d'«alta probabilitat de prescripció».

El Govern bipartit andalús de PP i Ciutadans no vol responsabilitzar-se de res del que hagi deixat l'anterior Executiu socialista, fet pel qual ha encarregat auditories a empreses i agències públiques. L'esmentat informe destaca que a 31 de desembre de 2018 existien 2.988,7 milions d'euros corresponents a lliuraments pendents de justificar. D'ells 1.121,6 milions d'euros estaven encara en termini per a ser justificats, mentre que despeses corresponents a 1.867 milions d'euros es trobaven fora de termini de justificació.

Els majors imports pendents de justificar que ja han sobrepassat el temps estipulat (quatre anys, segons la normativa d'Hisenda) es troben a la Conselleria de Treball, Empresa i Comerç (616,6 milions d'euros). Gran part d'aquests diners corresponen a cursos de formació que encara no han estat verificats, segons Hisenda. Per darrere hi ha la Conselleria d'Educació, amb 559 milions d'euros, dels quals més de 300 corresponen a col·legis concertats amb l'Església catòlica. Les altres conselleries amb imports pendents són Coneixement, Recerca i Universitat (323 milions d'euros); Servei Andalús de Treball (229 milions); Igualtat i Polítiques Socials (48 milions); Foment i Habitatge (44 milions); Justícia i Interior (15 milions); i Turisme i Esport (14 milions).

La situació no és nova, tot i que ha anat a més en els darrers anys. La Cambra de Comptes d'Andalusia ja ho va advertir en un informe presentat al Parlament el 2017, en què instava a propiciar el compliment de l'obligació de justificar els beneficiaris i agilitzar les comprovacions per part de l'Administració per «minimitzar el risc de prescripció dels possibles reintegraments i de caducitat dels ja iniciats».

Segons Hisenda, les partides que es troben en «alta probabilitat de prescripció» estan a les conselleries de Treball (465 milions); Educació (240); Coneixement, Recerca i Universitat (138 milions); i Servei Andalús de Treball (48 milions). També adverteix que si no s'actua, el 2019 altres 173 milions podrien perdre's sense solució.

Fonts de la Conselleria d'Hisenda que dirigeix Juan Bravo van assegurar que aquesta anàlisi no descriu una situació de frau, sinó «una deixadesa en la gestió» per part de la Junta d'Andalusia. «Hi ha una mala praxi, molta inèrcia i es tracta de veure què és el que funciona i què no. Volem saber què és el que no es va a justificar mai», van assegurar aquestes fonts. «Es tracta d'aturar aquesta tendència i millorar els procediments», van afegir.

Comprovació cas per cas

Des de la Cambra de Comptes van explicar que el fet que hi hagi 1.867 milions sense justificar fora de termini no vol dir que el dret de reintegrament hagi prescrit, ja que caldria comprovar cas per cas, tot i que van admetre que hi ha una «relaxació de l'Administració» en la tasca de comprovació.

L'òrgan fiscalitzador de la Junta ja va advertir que hi ha lliuraments pendents de justificar fora de termini des de 1987, on consta una quantitat de 31,7 milions. En tots els exercicis posteriors a aquesta data hi ha subvencions o ajudes encara no verificades. Les quantitats de diners sense comprovar augmenten a partir de 2008, any de l'inici de la crisi.