El ple del Tribunal Constitucional (TC) va fer pública la sentència que avala que els menors «amb suficient maduresa» i que es trobin en una situació estable de transsexualitat puguin sol·licitar el seu canvi de gènere al Registre Civil. El TC respon així a una qüestió d'inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Suprem respecte de la Llei 3/2007, reguladora de la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les persones.

El Suprem preguntava sobre el paràgraf primer de l'article 1.1 de la llei perquè, segons deia, tenia dubtes que la restricció legal quan afectava un menor amb suficient maduresa, que realitza una petició seriosa per trobar-se en una situació estable de transsexualitat, pugui superar el judici de necessitat i de proporcionalitat. El TC estableix que la restricció legal jutjada, en la seva projecció respecte de menors amb «suficient maduresa» vulnera el principi de desenvolupament de la personalitat.