Un total de 324 delinqüents sexuals han intentat treballar en entorns en els quals hi ha menors d'edat en els sis primers mesos de 2019, però han estat detectats pel Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia. Des de la posada en marxa al març de 2016, s'ha evitat que 2.034 persones condemnades per delictes d'aquesta naturalesa hagin exercit feines que requereixen contacte habitual amb menors.

Els ciutadans que volen treballar amb nens han de presentar un certificat de Delictes de Naturalesa Sexual al Ministeri de Justícia, en compliment de la Llei de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l'Adolescència i la Llei de Voluntariat, ambdues aprovades el 2015.

El 2016 es van emetre 1.985.551 certificats, dels quals 534 van donar positiu per delictes de naturalesa sexual; el 2017 es van expedir 1.996.658 documents, 599 d'ells positius i, el 2018, 1.994.375, dels quals 577 es corresponen amb persones condemnades. En els sis primers mesos de 2019, aquest registre ha emès 1.380.150 certificats, dels quals han donat positiu un total de 324 expedients.

Així, des de la posada en marxa d'aquesta mesura fins al mes de juliol de 2019 s'han emès 7,35 milions de certificats, més de dos milers dels quals es corresponen a persones que han estat condemnades per delictes sexuals.

El Registre Central de Delinqüents Sexuals obté les seves dades del Registre Central de Penats i el de sentències de responsabilitat penal dels menors sense que els òrgans judicials hagin de realitzar cap tipus d'inscripció addicional.