El Govern de l'Índia va anunciara ahir la revocació de l'estatus especial del qual gaudeix actualment el territori del Caixmir, sota el seu control.

Aquesta és una iniciativa sense precedent recent, per integrar a la resta del país una zona particularment conflictiva, tant en termes de seguretat com de sobirania.

El ministre de l'Interior, Amit Shah, va anunciar davant el Parlament que el Govern eliminaria l'Article 370 de la Constitució, segons el qual l'estat de Jammu i Caixmir poden elaborar les seves pròpies lleis i gaudir d'una excepcionalitat que no es contempla per a altres zones.

«Tota la Constitució serà aplicable en l'estat de Jammu i Caixmir», va confirmar Shah, en anunciar una reforma que ja va estar aprovada pel president del país. S'eliminaran per tant els límits a la compra de propietats per a no residents o les quotes reservades per a locals instaurades en l'administració pública o les universitats.

El partit del primer ministre, Narendra Modi, no ha ocultat durant aquests últims anys la seva voluntat d'eliminar l'estatus especial del Caixmir, al·legant que l'excepcionalitat ha llastrat la seva integració a la resta del país.