La impossibilitat de conformar el jurat popular per iniciar la vista oral pel crim de Diana Quer va obligar a ajornar el judici a l'únic acusat, José Enrique Abuín Gey, el Chicle, fins al proper 11 de novembre. Poc més d'una hora després que s'iniciés la jornada per conformar aquest òrgan, el procés va ser suspès davant els problemes sorgits per a la constitució del jurat.

La Llei Orgànica del Tribunal del Jurat estipula que per a conformar un tribunal del jurat es notifica a un total de 36 persones designades per sorteig i se'ls envia un qüestionari per si haguessin d'al·legar causa d'incapacitat, incompatibilitat, prohibició o excusa per a exercir aquest paper, per tal d'aconseguir en el dia clau almenys 20 persones que superin el tràmit, de les quals es trien 9, més dos suplents, perquè conformin el jurat final.

No obstant això, per diversos motius al·legats a última hora, únicament es van poder triar 17 persones com a vàlides per formar part de tribunal de jurat, el que va obligar a retardar l'inici del procés dues setmanes més.

Segons allò previst per la llei, el proper 11 de novembre seran citades vuit persones més, més els quatre exclosos, i es tornarà a repetir el tràmit de conformació del jurat, encara que en aquesta data ja no hi haurà cabuda per al «tràmit de presentació prèvia d'excuses, per falta de temps», segons van detallar fonts judicials. Per tant, serà el 12 de novembre quan el Chicle declari davant del tribunal popular.