29 de octubre de 2019
29.10.2019
Diari de Girona

El TC avala l'acomiadament per baixes intermitents encara que estiguin justificades

El contracte podrà extingir-se si les faltes arriben al 20% de les jornades en dos mesos consecutius

29.10.2019 | 16:52
El TC avala l'acomiadament per baixes intermitents encara que estiguin justificades

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha fet pública la resolució d'una sentència que avala l'extinció d'un contracte laboral per causes objectives si hi ha faltes d'assistència justificades encara que siguin intermitents.

La sentència, que compta amb tres vots particulars, respon a una qüestió d'inconstitucionalitat presentada per un Jutjat del Social de Barcelona respecte a l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors.

Aquest article estableix que un contracte de treball podrà extingir-se per faltes d'assistència al treball, encara justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, sempre que el total de faltes d'assistència en els dotze mesos anteriors abast el 5% de les jornades hàbils o el 25% en quatre mesos discontinus dins d'un període de 12 mesos.

Aquesta qüestió d'inconstitucionalitat es va plantejar després que una treballadora fos acomiadada del seu treball per causes objectives en virtut del que estableix l'article de l'Estatut dels Treballadors abans esmentat, ja que, segons la companyia, la treballadora es va absentar nou dies hàbils de els quaranta disponibles en dos mesos continus, superant el 20% que estableix l'Estatut dels Treballadors.

A més, en la carta d'acomiadament, també s'afirmava que les absències en els dotze mesos anteriors arribaven al 5% de les jornades hàbils.

No obstant això, l'empleada va interposar una demanda sol·licitant que es declarés la nul·litat de l'acomiadament per vulneració dels drets humans i sostenia que l'article 52 apartat D de l'Estatut dels Treballadors comportava una "evident amenaça de coacció cap al treballador malalt a dissuadir-lo de romandre en situació d'incapacitat temporal per por de ser acomiadat ".

Per al Tribunal Constitucional, una determinada actuació empresarial relacionada amb les baixes per malaltia del treballador només podria considerar quan existís un risc rellevant que la lesió pugui arribar a produir-se, és a dir, quan es genera un perill greu i cert per a la salut de l'afectat . No obstant, la sentència apunta que "aquesta circumstància no s'adverteix que concorri en el supòsit de la norma que es qüestiona".

"És difícil trobar una connexió directa entre el dret a la integritat física i l'actuació d'un empresari que, a l'empara del precepte legal qüestionat, acomiadi a un treballador amb motiu del nombre de vegades que en un determinat període de temps hagi faltat a la feina per estar afectat d'una malaltia de curta durada ", explica.

A més, recorda que no s'ha d'oblidar que la causa d'acomiadament no era el simple fet d'estar malalt, sinó la reiteració intermitent del nombre de faltes d'assistència a la feina, justificades o no, que han tingut lloc en un determinat període de temps.

Per al TC, l'article 52 apartat D de l'Estatut dels Treballadors "no genera un perill greu i cert per a la salut dels treballadors afectats per la decisió extintiva que al seu empara pugui adoptar-se per l'empresari, abonant la indemnització corresponent".

De fet, creu que la decisió d'acomiadar als treballadors per superar un nombre de faltes d'assistència al treball intermitents en un determinat període de temps "no comporta una actuació susceptible d'afectar la salut o la recuperació del treballador afectat ni pot ser adoptada en el cas de malalties greus o de llarga durada ".

La sentència compta amb tres vots particulars presentats pels magistrats Juan Antonio Xiol Ríos, María Luisa Balaguer Callejón i Fernando Valdés Dal-Ré, a aquesta última s'ha adherit el magistrat Cándido Conde-Pumpido Tourón.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook