La sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional ha desestimat un recurs de l'Associació Nacional d'Interins i Laborals (Anil) en el qual se sol·licitava la nul·litat de l'acord per a la millora de l'ocupació pública signat el 2017 i es reclamava que els interins de llarga durada no haguessin de sotmetre's a una oposició per aconseguir plaça fixa. La decisió avala l'acord que al març de 2017 van subscriure aquest sindicat, CCOO i UGT amb el llavors ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per reduir la temporalitat en l'ocupació pública.

L'Anil va presentar al maig de 2017 davant l'Audiència Nacional un recurs contenciós-administratiu contra aquest acord al·legant que no havia estat publicat, no comptava amb informe previ de la Intervenció General de l'Estat i discriminava els interins de llarga durada i el personal indefinit no fix contractat abans de l'1 de gener del 2005.

En concret, Anil s'oposava en el seu recurs a l'obligació que els interins que durant molt temps han prestat serveis a l'Administració s'hagin de sotmetre a una oposició per accedir a la funció pública com a funcionaris de carrera. En el seu lloc, proposava la realització de concursos específics de mèrits, sense oposició.

En el cas de el personal indefinit no fix, Anil apreciava discriminació perquè s'obliga a incloure en l'oferta d'ocupació pública totes les places ocupades per aquest personal, fixant-se com a sistema de selecció el concurs-oposició. Al mateix temps, l'Associació reclamava en el seu recurs una indemnització per a aquells empleats indefinits no fixos que no obtinguin plaça en les convocatòries de provisió dels llocs que ocupen.