30 de desembre de 2019
30.12.2019
Diari de Girona

Tots els detalls del pacte entre Sánchez i Iglesias: la pujada d'impostos a les rendes altes i la resta de mesures

També acorden derogar parcialment la reforma laboral i apujar les pensions d'acord amb l'IPC

30.12.2019 | 20:20
Iglesias i Sánchez aplaudeixen en l'acte de presentació del programa de coalició

El PSOE i Unides Podem han acordat en el seu programa de Govern de coalició derogar els aspectes més lesius de la reforma laboral del PP de 2012, garantir la revalorització de les pensions d'acord amb l'IPC i pujar el Salari Mínim fins al 60% del salari mitjà a Espanya, així com una pujada d'impostos a les rendes més altes.

Així figura en el document de 50 pàgines titulat 'Coalició progressista, un nou acord per a Espanya', que han presentat aquesta tarda els líders de PSOE, Pedro Sánchez, i de Unides Podem, Pablo Iglesias, al Congrés dels Diputats, abans de la investidura de Sánchez com a president d'aquest Executiu de coalició.Les dues formacions es comprometen a recuperar els drets laborals "arrabassats" per la reforma laboral de 2012 i derogar amb caràcter "urgent" aspectes com la possibilitat d'acomiadament per absentisme causat per baixes per malaltia i les limitacions a l'àmbit temporal de l'conveni col·lectiu, fent-lo arribar més enllà de les previsions contingudes en el mateix, després de la finalització de la seva vigència i fins a la negociació d'un nou.

També prometen derogar la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa sobre els convenis sectorials i modificar l'article 42.1 de l'Estatut dels Treballadors sobre contractació i subcontractació laboral a efectes de limitar la subcontractació a serveis especialitzats aliens a l'activitat principal de l'empresa, entre d'altres .


CONTRACTACIÓ


Com ja va anunciar el mateix Govern, s'elaborarà un nou Estatut dels Treballadors de segle XXI, previ diàleg amb agents socials. En matèria de contractació, planegen limitar la capacitat de modificació unilateral de les condicions del contracte per part de l'empresa i revisar el mecanisme d'inaplicació dels convenis col·lectius, orientant-lo a desvinculació salarial vinculat a causes econòmiques greus.

El document recull l'objectiu de simplificar i reordenar el menú de contractes de treball, reforçant el principi de causalitat en la contractació temporal i les sancions aplicables al seu ús fraudulent de manera que la contractació indefinida sigui la forma ordinària d'accés a l'ocupació; i revisar la normativa sobre treball a temps parcial per a prevenir el seu ús fraudulent.

Igualment, s'exploraran les opcions possibles per reduir la dualitat, afavorint l'ús del contracte fix discontinu per a activitats cícliques i estacionals, i es revisaran les causes de l'acomiadament. També es revisaran els contractes formatius i s'aprovarà i desenvoluparà l'Estatut del Becari, limitant l'encadenament de períodes de pràctiques i establint un percentatge màxim de becaris en empreses.

Aquestes mesures es duran a terme el paral·lel a un impuls de la lluita contra el frau laboral i la millora de l'efectivitat i l'eficiència de les polítiques actives d' ocupació i la simplificació de sistema de protecció per desocupació.


SMI I PENSIONS


Igualment, es comprometen a apujar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins a arribar progressivament el 60% de l'salari mitjà a Espanya, tal com recomana la Carta Social Europea, cosa que previsiblement elevaria
l'SMI fins als 1.200 euros a la fi de la legislatura.

D'aquesta manera, es convocarà la taula del diàleg social amb l'objectiu de promoure un acord que serà la base per a la proposta de Govern i es crearà una Comissió assessora del Ministeri de Treball ia disposició del diàleg social, composta per experts, sindicats i empresaris, que estudiarà l'evolució de l'SMI. Es tindrà en compte l'IPC, la productivitat mitjana nacional assolida, l'increment de la participació de la feina en la renda nacional i la conjuntura econòmica.

Sobre les pensions, es garanteix la seva actualització de conformitat amb l'IPC real mitjançant llei de forma permanent i l'augment del poder adquisitiu de les pensions mínimes i les no contributives i, per això, eliminaran el Factor de Sostenibilitat i l'Índex de Revaloració de les Pensions.REFORMA DE LA SEGURETAT SOCIAL I INGRÉS MÍNIM VITAL


De la mateixa manera, està prevista la reforma del sistema de la Seguretat Social, en el marc del diàleg social i del Pacte de Toledo, per garantir les seva sostenibilitat a mitjà i llarg termini, amb mesures per assegurar l'augment dels ingressos, descarregant a la seguretat Social de despeses "impropis" i revisen les bonificacions a la contractació amb l'objectiu de reduir-les.

La reorganització de la Seguretat Social per a dotar de major eficàcia a la gestió amb menors costos és un altre dels punts fixats en el document, en el qual també s'inclou el desenvolupament de l'Ingrés Mínim Vital com a prestació de la Seguretat Social.

La idea és començar en un primer moment per l'augment decidit de la prestació per fill a càrrec per a famílies vulnerables, i posteriorment mitjançant un mecanisme general de garantia de renda per a famílies sense ingressos o amb ingressos baixos. També es pujarà l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), la referència per a l'assignació d'ajuts.


AUTÒNOMS


Per als autònoms es projecta una millor cobertura i la gradual equiparació dels drets d'aquest col·lectiu amb els dels treballadors per compte aliè. En detall, s'establirà un sistema de cotització per ingressos reals, sobre la base de la informació fiscal, que els comportarà més protecció social en cas d'atur, malaltia o jubilació.

També s'avaluarà l'actual règim especial del criteri de caixa en l'IVA per a procedir, si s'escau, a la seva revisió per, dins dels límits de la directiva harmonitzada, fer-lo "atractiu" per a autònoms i petites empreses, i es constituirà el Consell del Treball Autònom.


PUJADA D'IMPOSTOS A RENDES ALTES


Pel que fa a l'àmbit fiscal, PSOE i Units Podem mantenen en gran part les mesures recollides en el fallit projecte de Pressupostos de 2019, amb algunes petites variacions. Així, en societats de fixar una tributació mínima del 15% de les grans corporacions, que s'ampliaria fins al 18% per a les entitats financeres i empreses d'hidrocarburs. En canvi, les pimes que facturin menys d'un milió d'euros passaran de tributar d'un tipus del 25% al 23%.

Es limitaran les exempcions de dividends / plusvàlues de societats per la seva participació en altres societats, reduint en un 5% les referides exempcions, en concepte de despeses no deduïbles en l'impost, de gestió de la participació que manté la matriu a la filial.

En IRPF, s'incrementen dos punts els tipus impositius sobre la base general per als contribuents que tinguin rendes superiors a 130.000 euros i quatre punts per la part que excedeixi de 300.000 euros. El tipus estatal sobre les rendes de capital s'incrementarà en quatre punts percentuals per a aquestes rendes superiors a 140.000 euros. A més, "s'estudiarà la fiscalitat de les grans fortunes a l'objecte que contribueixin a un sistema fiscal més just i progressiu".

També es manté l'aprovació de l'impost sobre determinats serveis digitals ( 'Taxa Google') i a les transaccions financeres ( 'Taxa Tobin'), així com nova fiscalitat verda sense que recaigui sobre classes mitjanes, autònoms i pimes.

Es promourà a nivell europeu l'establiment d'un mecanisme de compensació del CO2 en frontera per a les importacions i en l'IVA es reduirà el tipus de gravamen d'IVA dels serveis veterinaris i dels productes d'higiene femenina.

Un altre aspecte és la revisió de el règim fiscal de cooperatives i societats laborals i la reforma del règim jurídic i fiscal de les 'socimis', aplicant un tipus de gravamen del 15% sobre els beneficis no distribuïts.
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit