02 de gener de 2020
02.01.2020
Diari de Girona

Text íntegre de l'acord PSOE-ERC que permetrà la investidura de Sánchez

Coneix tots els detalls de la mesa de diàleg entre governs acordada per les dues formacions

02.01.2020 | 20:38
Text íntegre de l'acord PSOE-ERC que permetrà la investidura de Sánchez

ACORD PER A LA CREACIÓ D'UNA MESA ENTRE EL GOVERN D'ESPANYA I EL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE POLÍTIC

"Les parts signants constaten que es troben davant l'oportunitat de desbloquejar i canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya i establir les bases per a la seva resolució, ja que hi ha voluntat de diàleg per arribar a un acord que permeti superar la situació actual. El reconeixement d'aquesta oportunitat, i la voluntat i fermesa política expressada per ambdues parts, permeten explorar i abordar l'obertura d'una nova etapa basada en el diàleg efectiu, obert i sincer i apostar pel reconeixement i entesa institucional. Per tot això, d'acord amb els principis de lleialtat institucional i bilateralitat que regeixen el marc polític de relació entre el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya, acordem el següent:

1. El reconeixement del conflicte polític i l'activació de la via política per resoldre'l.

Partim del reconeixement que hi ha un conflicte de naturalesa política en relació amb el futur polític de Catalunya. Com qualsevol conflicte d'aquesta naturalesa, només es pot resoldre a través de vies democràtiques, mitjançant el diàleg, la negociació i l'acord, superant la judicialització d'aquest.

2. Creació d'una mesa bilateral de diàleg, negociació, negociació i acord per a la resolució del conflicte polític.

Per això, adoptem el compromís de crear una Mesa de diàleg, negociació i acord entre governs, que partirà del reconeixement i legitimitat de totes les parts i propostes i que actuarà sense més límits que el respecte als instruments i als principis que regeixen l'ordenament jurídic democràtic.

Aquesta Mesa com a instrument polític se sustenta en els següents principis:

1) Composició: el Govern d'Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya. S'establiran les delegacions de forma paritària i amb els membres que les dues parts decideixin.

2) Contingut: diàleg obert sobre totes les propostes presentades. Totes les parts aportaran amb llibertat de continguts les seves propostes detallades sobre el futur de Catalunya. I es valoraran, debatran i argumentaran les posicions respecte a cada proposta.

3) Calendari transparent: la Taula iniciarà els seus treballs en el termini de quinze dies des de la formació de Govern d'Espanya i establirà terminis concrets per a les seves reunions i per presentar les seves conclusions.

4) Seguiment i garanties de compliment: la mesa establirà mecanismes per garantir l'inici i manteniment de la seva activitat i el compliment dels acords.

En aquest espai hauran de buscar-se acords que comptin amb un suport ampli de la societat catalana. En aquest sentit, ambdues parts es comprometen a impulsar l'efectivitat dels acords que s'adoptin a través dels procediments oportuns. Les mesures en què es materialitzin els acords seran sotmeses en el seu cas a validació democràtica a través de consulta a la ciutadania de Catalunya d'acord amb els mecanismes previstos o que es puguin preveure en el marc del sistema juridicopolític.

Aquesta Taula es coordinarà amb altres espais de diàleg institucionals i parlamentaris ja existents, que hauran potenciar-se. Entre d'altres, la Comissió Bilateral Generalitat-Estat recollida en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Taula de Partits existent al Parlament de Catalunya"

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit