Els sous dels membres de Govern es fixen en els Pressupostos Generals de cada exercici. No obstant això, com actualment estan vigents els comptes de 2018, el Govern va actualitzar els salaris públics mitjançant un decret aprovat a finals de 2018, que encara segueix en vigor.

En aquest decret s'assenyala que el salari del president de Govern és de 82.978,56 euros a l'any, mentre que els dels quatre vicepresidents, Carmen Calvo, Nadia Calviño, Teresa Ribera i Pablo Iglesias serà de 77.991,72 euros bruts a l'any. A més, els 18 ministres tindran un salari de 73.211 euros bruts a l'any.