El Ministeri d'Hisenda va avançar la seva intenció d'establir un nou impost especial sobre el transport aeri i un altre tribut per gravar els articles de plàstic d'un sol ús destinats a contenir i protegir béns o productes alimentaris. En concret, Hisenda ha sotmès a consulta pública a través de la seva pàgina web dos documents relatius a aquests dos nous tributs perquè les organitzacions i associacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, com qualsevol ciutadà, puguin fer arribar els seus comentaris en els propers 15 dies.

El Ministeri explica que aquestes mesures s'emmarquen en el debat desenvolupat a escala internacional sobre la necessitat de dotar de major pes els impostos mediambientals per lluitar contra el canvi climàtic, avançar cap a una transició energètica sostenible i promoure la implantació i ús de tecnologies més respectuoses amb el medi ambient.

Amb aquest procés participatiu, el Govern pretén obrir el debat al voltant de la fiscalitat verda i avançar en la necessitat que el sistema tributari respongui a la major conscienciació mediambiental de la societat.

A més, les mesures responen a l'orientació dels requeriments i les recomanacions emeses per la Comissió Europea, que en diversos informes ha assenyalat que Espanya compta amb marge d'actuació en matèria de fiscalitat verda. De fet, Hisenda apunta que Espanya és el cinquè país de la UE amb el percentatge més baix d'ingressos per impostos verds respecte al PIB, ja que els ingressos per la fiscalitat verda van suposar l'1,83% del PIB, davant del 2,4% de la mitjana de la UE el 2017.

Gasos d'efecte hivernacle

El document sotmès a consulta pública sobre l'impost especial sobre el transport aeri recorda que els avions són una «important font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle que contribueixen a l'escalfament global», que recorda que s'han multiplicat per dos des de 1990 a la UE i s'incrementarà fins a un 185% el 2014, segons l'Organització d'Aviació Civil Internacional.

Pel que fa al document sotmès a consulta pública relatiu a l'impost als envasos de plàstic d'un sol ús concebuts per contenir o protegir béns o productes alimentaris, es pretén reduir el consum d'aquests productes per prevenir i reduir l'impacte que tenen sobre el medi ambient i la salut.