El Govern ha aprovat aquest dissabte un reial decret que inclou les mesures per frenar l'avanç del coronavirus dins l'estat d'alarma.

Aquestes són les principals:

Restricció de moviments amb algunes excepcions

Les persones només podran sortir del domicili a les següents circumstàncies:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a centres sanitaris.

c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Retorn al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres.

g) Per causa de força major o situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga degudament justificada".

Tancament de comerços i activitats recreatives i cancel·lació de festes populars

Es suprimeixen les activitats comercials i establiments, d'activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració i d'espectacles públics.

El Govern estableix que la permanència en els establiments comercials l'obertura estigui permesa haurà de ser "l'estrictament necessària". "En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre per tal d'evitar possibles contagis", remarca el Reial Decret.

En l'hostaleria i restauració, remarcant si es poden prestar exclusivament serveis de lliurament a domicili.

Dins de les mesures de contenció, el Govern suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, així com instal·lacions culturals i artístiques i les activitats esportives i de lleure.

Així mateix, el Govern també suspèn les revetles, desfilades i festes populars.

Sancions per incomplir l'estat d'alarma

L'incompliment de l'estat d'alarma serà sancionat, segons es recull en l'article 20 de l'esborrany de Reial Decret. El text no especifica quin tipus de sancions es podran imposar, però es remet al text de la Llei en el qual es precisa que si l'incompliment és per part d'una autoritat, aquesta pot perdre part de les seves facultats, que serien assumides per l'autoritat competent.

L'article 20 de Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma diu el següent sobre el règim sancionador: "L'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma se sanciona d'acord amb les lleis, en els termes que estableix l'article 10 de la Llei Orgànica 4/1981, de 5 de juny ".

Amplis poders per Sanitat

El ministre de Sanitat tindrà amplis poders per assegurar el subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública. Així, podrà impartir les ordres necessàries per assegurar el proveïment de l'mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats pel desproveïment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública. Igualment, podrà intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com la indústria farmacèutica.

Control central de totes les policies

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assumeix el control de policies autonòmiques. "Els integrants de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els cossos de policia de les comunitats autònomes i de les corporacions locals quedaran sota les ordres directes de titular de el Ministeri de l'Interior, als efectes d'aquest Reial decret, en el que sigui necessari per a la protecció de persones, béns i llocs poden imposar serveis extraordinaris per la seva durada o per la seva naturalesa ", diu el Reial Decret. En Govern avisa que "la ciutadania té el deure de col·laborar i no obstaculitzar la tasca dels agents de l'autoritat en l'exercici de les seves funcions".

Mobilització de l'Exèrcit

El Govern podrà mobilitzar a les Forces Armades i a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) per garantir el subministrament alimentari durant el període d'estat d'alarma decretat per la crisi de l'coronavirus. Entre les mesures necessàries per garantir el subministrament alimentari s'inclou la possibilitat d'acordar la intervenció d'empreses o serveis.

Misses, casaments i funerals

El Govern ha condicionat la celebració de misses, casaments i funerals a tot Espanya a l'existència d'unes "mesures organitzatives" que evitin "aglomeracions" de tal manera que es garanteixi la distància de "a el menys un metre" entre persones. Així es desprèn de Reial Decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus Covid-19, publicat aquest dissabte 14 de març.

Terminis processals i administratius

El Govern ha suspès els terminis processals per a tots els ordres jurisdiccionals i també els terminis administratius per a la tramitació dels procediments de les entitats de sector públic com com a mesura per frenar l'expansió de l'coronavirus.

Suspensió de l'activitat educativa

El Govern ha decretat la suspensió de l'activitat educativa presència en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d'ensenyament. Una mesura que ja havien pres totes les comunitats autònomes, que excepte a Ceuta i Melilla tenen les competències en educació.

Transport públic

Els operadors de transport reduiran l'oferta total d'operacions en al menys un 50% en els serveis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim que no estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servei públic, com a conseqüència de la declaració de l'Estat d'alarma. Dit retallada podria ampliar fins al 60% en el cas que es consideri necessari.