El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat el model de declaració responsable que hauran de presentar els treballadors essencials en cas de ser reclamats per la policia i per evitar una sanció per incompliment del confinament fins al 9 d'abril.

El govern va donar una moratòria d'un dia i a partir d'aquest dimarts el personal que vagi a treballar haurà de portar aquest certificat emès per la Moncloa.

El document recull les dades de l'ocupador i de l'empresa de serveis essencials, que d'especificar el domicili, el telèfon i el correu electrònic i a més de detallar el DNI del treballador que porta el certificat.

Amb aquesta declaració firmada per l'empresari, es permetrà que els treballadors puguin sortir de casa per anar a la feina durant el temps de crisi del coronavirus.

Per poder-te descarregar el model, només has de fer clic en el següent enllaç -el document és a la tercera pàgina del PDF-: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus