El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va donar ahir la raó a Brussel·les en el seu pols contra Hongria, Polònia i República Txeca per negar-se a complir amb les seves obligacions d'acolliment de refugiats fixades en el programa creat el 2015 per traslladar amb urgència a la resta de països de la UE milers de demandants d'asil arribats a Itàlia i Grècia.

En la seva sentència, el tribunal amb seu a Luxemburg considera que Hongria, Polònia i República Txeca van incomplir amb les seves obligacions derivades del Dret de la UE i rebutja que poguessin invocar les seves responsabilitats de mantenir l'ordre públic i seguretat nacional en el seu territori.

L'arribada massiva de migrants a Itàlia i Grècia en 2015 va col·lapsar els sistemes de control de fronteres i acolliment de refugiats de tots dos països, la qual cosa va obligar els socis de la UE a dissenyar un pla d'emergència per a reubicar a fins a 160.000 demandants d'asil.

No obstant això, Hongria i Polònia es van negar a rebre un sol demandant d'asil, mentre que República Txeca va rebre primer dotze persones arribades a Grècia i després va decidir deixar de cooperar, al·legant un risc per a la seguretat.

El Tribunal europeu aclareix en la sentència que per invocar les responsabilitats en matèria de manteniment de l'ordre públic i de seguretat, les autoritats nacionals haurien d'haver examinat «cas per cas» cada trasllat i basar les seves conclusions en elements «coherents, objectius i precisos» que apuntessin al fet que la persona candidata al trasllat constituïa un «perill actual o potencial».