17 de maig de 2020
17.05.2020
Diari de Girona

Illa de Blanes Consorci agonitzant i sense haver fet els deures

16.05.2020 | 23:14
Illa de Blanes Consorci agonitzant i sense haver fet els deures

Un dels fets que més molesten a la Sindicatura de Comptes és que els organismes que s'han de sotmetre a la seva fiscalització no els enviïn els comptes a temps o, encara pitjor, que no els entreguin mai. És el cas del Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes. En l'informe, els síndics destaquen que «no s'ha pogut incloure la informació del Balanç i del Compte de pèrdues i guanys de 2016 i 2017» de l'entitat, ja que «no havia tramès els comptes a la Sindicatura ni a la Intervenció General de la Generalitat». En aquells moments, però, aquest consorci estava agonitzant i en fase de dissolució, un tancament que no es va produir fins ben entrat el 2018. De fet la dissolució que va deixar més de 26 milions d'euros de deute, dels quals 10 els havia d'assumir la Generalitat i 16 l'Ajuntament de Blanes. L'entitat, creada per desenvolupar el complex lúdic i cultural Illa de Blanes va quedar atrapada per la crisi econòmica i es va haver de replantejar el projecte. Tot i això va ser impossible salvar-la de les conseqüències de la crisi iniciada el 2007.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook