Euskadi i Navarra assumiran les funcions i els serveis corresponents a l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) en relació a l'Ingrés Mínim Vital (IMV), segons van acordar ahir el PNB i el Govern central en un text que serà incorporat al Reial Decret Llei pel qual s'aprovarà el IMV. Segons el pacte subscrit entre el PNB i l'Executiu, el traspàs de la gestió de l'IMV a Euskadi i Navarra es realitzarà abans del 31 d'octubre de 2020. Fins a aquell moment, les administracions competents han d'acordar una encomana de gestió per a realitzar les actuacions que permetin atendre els beneficiaris de la mesura, segons va informar el grup del PNB al Congrés.

En un comunicat, el PNB va assenyalar que aquest pacte, «que reforça la bilateralitat Estat-Comunitat Autònoma Basca i Estat-Navarra i apuntala l'autogovern dels territoris històrics», s'empara en «l'especificitat de les hisendes forals».

Segons va afegir, «a més, es canalitzen els possibles conflictes jurídics que podien derivar-se de la col·lisió de l'IMV amb la RGI basca o la Renda Garantida navarresa». D'aquesta manera, el IMV serà una renda base no complementària a la que puguin implementar Euskadi i Navarra en exercici de les seves competències.

Finalment, en el text acordat s'especifica també que qualsevol referència a la Comunitat Autònoma Basca o a la Comunitat Foral de Navarra en el Decret Llei de l'IMV haurà de comptar amb acord previ entre les parts signants. El PNB, per la seva banda, es compromet a votar a favor del Reial Decret Llei pel qual s'aprovarà l'Ingrés Mínim Vital. «Es tracta d'un gran acord per a la ciutadania d'Euskadi i Navarra, que veuen blindats els seus eficaços sistemes de protecció social», diu.