Sanitat ha proposat a la ponència d’alertes reduir la quarantena de 14 a 10 dies en casos lleus o asimptomàtics. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que els estudis recents demostres que en les persones que tenen pocs símptomes o que no en tenen el virus perd capacitat de transmissió abans. La mesura, que feia setmanes que s’estava estudiant, s’ha debatut amb les CCAA i fixarà algunes condicions. Entre elles, que els afectats hagin estat almenys tres dies sense símptomes i que la prova PCR inicial s’hagi practicat més de deu dies abans del moment d’aixecar l’aïllament.

Malgrat això, Simón ha dit que seran els serveis mèdics els que hauran de valorar cada cas i decidir si la quarantena es pot reduir o no. “Serà un benefici substancial que si s’aplica bé no ha d’implicar més riscos”, ha insistit.

El document d’estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la covid-19, revisat per la Ponència d’Alertes, fixa que els casos sospitosos es mantindran en aïllament a l’espera dels resultats de les proves PCR. En l’àmbit d’atenció primària, estableix que els casos que no requereixin hospitalització, s’hauran d’aïllar a casa i si no es pot garantir, ho faran en hotels o altres instal•lacions.

Seguint amb les recomanacions de la OMS, remarquen que l’aïllament es mantindrà fins passats tres dies de la resolució de la febre i de la resta de símptomes amb un mínim de 10 dies des de l’inici de símptomes.

En el cas dels asimptomàtics, la quarantena es mantindrà fins passats deu dies des de la data de diagnòstic. El seguiment, detalla el document, es supervisarà fins a l’alta segons estableixi cada CCAA.

En els casos greus que requereixin ingrés hospitalari, la quarantena es mantindrà en 14 dies. En cas de tenir una PCR negativa en el moment de l’alta i no tenir símptomes respiratoris en els tres dies previs, però, es podrà donar l’alta sense necessitat de fer aïllament domiciliari.

A les residències, un sol cas ja és un brot

A les residències, els casos confirmats que no s’hagin d’hospitalitzar i es tractin al centre es mantindran aïllats fins tres dies després de la resolució de la febre i del quadre clínic “amb un mínim de 10 dies des de l’inici de símptomes”. Si no es pot garantir l’aïllament, dels casos lleus, hauran de passar la quarantena en hotels o altres instal•lacions.

El document estableix també que per la “vulnerabilitat” d’aquests centres, la detecció d’un sol cas es considerarà un brot a “efectes de posar en marxa les mesures d’actuació”. Per tant, s’hauran de fer proves a tots els contactes estrets, als residents i als treballadors.

El personal sanitari

En l’àmbit del personal sanitari i sociosanitari fixa que els casos que no requereixin ingrés es tractaran com la resta de la població però que per reincorporar-se a la feina caldrà realitzar-los una PCR, a més de la fi dels símptomes almenys tres dies abans i amb un mínim de 10 dies des de l’inici de símptomes. Si surt negativa, podran tornar a la feina. Si no, no podran reincorporar-se i se’ls haurà de donar cita per a una nova prova.

El professionals sanitaris hospitalitzats podran rebre l’alta si la seva situació ho permet tot i que la PCR sigui positiva però hauran de mantenir-se en aïllament domiciliari almenys 14 dies des de l’alta. Per poder-se reincorporar caldrà practicar-los una nova PCR, a més de la resolució de símptomes almenys tres dies abans i amb un mínim de 14 dies des de l’inici de símptomes. Només podrà tornar a treballar si la prova surt negativa.

La definició de cas estret

El document també defineix els contactes estrets. En aquest sentit, estableix com a tal qualsevol persones que hagi tingut cura d’un cas ja siguin professionals sanitaris, familiars o persones amb les que s’hagi mantingut contacte físic. També qualsevol persona que hagi estat en un mateix lloc que el cas, a una distància menor a 2 metres i durant més de 15 minuts.

A més, es considera contacte estret en un avió, un tren o un altre mitjà de transport de llarg recorregut a qualsevol persona situada en un radi de dos seients al voltant del cas, a la tripulació o al personal equivalent que hagi tingut contacte amb el cas.

En aquests casos, es recomanarà que evitin sortides dels domicilis fins que es confirmi o descarti el cas sospitós. Una identificació que s’ha de fer en un termini d’entre 24 i 48 hores. En el cas que el sospitós sigui negatiu, se suspendrà la quarantena dels contactes.

Fer proves PCR als contactes

El document recomana, a més de la vigilància dels contactes, la realització de proves PCR per confirmar-los o descartar-los. En aquests casos i encara que el resultat de la PCR sigui negatiu, es continuarà la quarantena fins el dia 14 però es podrà reduir practicant una nova prova passats 10 dies de l’últim contacte amb el cas confirmat.

Malgrat això, desaconsella la realització de cribatges amb PCR i la realització d’aquestes proves diagnòstiques a persones asimptomàtiques “fora de determinades estratègies de cribat plantejades dins del sistema sanitari”.

Control del turisme

Durant la roda de premsa i en relació als turistes, ha dit que “no s’ha de tenir por als viatgers”: “S’han de controlar igual que es controlen la resta de persones que poden tenir símptomes”. En aquest sentit, ha dit que ja s’estan prenent mesures i que se n’adoptaran més. “S’han de mantenir certa tensió però no ens ho hem de plantejar amb angoixa”, ha insistit.

“Les coses van bé però podrem mantenir la calma mentre entre tots aconseguim mantenir les mesures de control per evitar que el risc no es converteixi en una onada epidèmica”, ha insistit.

No recomana moviments entre províncies

Sobre la fi de l’estat d’alarma, Simon ha dit que a partir de diumenge ja no es podrà controlar la mobilitat i que dependrà de les CCAA. “No es pot restringir però és recomanable no moure’s entre comunitats i, sobretot, entre províncies si no és necessari fins que estiguem a un nivell de transmissió proper a 0, que estem aprop”, ha afegit.

També ha dit que les CCAA podran fer legislacions més específiques més enllà del decret de nova normalitat relacionats, per exemple, amb l’oci nocturn o amb esdeveniments massius.

Simón ha recordat que encara hi ha brots però que l’epidèmia està “controlada”, tot i que encara hi ha riscos. “Anem molt bé però encara hi ha riscos”.