24 de juny de 2020
24.06.2020
Diari de Girona

Euskadi i Galícia estrenen el nou vot per correu després del coronavirus

Els electors podran demanar la seva inscripció en el cens electoral per via telemàtica i donar el vot al carter sense anar a l'oficina de Correus

23.06.2020 | 22:18
Euskadi i Galícia estrenen el nou vot per correu després del coronavirus

El proper 12 de juliol tindran lloc a Galícia i a Euskadi eleccions autonòmiques. I l'excepcional situació sanitària generada per la pandèmia de la covid-19 ha provocat canvis en l'activitat de Correus relativa als treballs que legalment té encomanats respecte als processos electorals. La tramitació del vot per correu ha d'incorporar, així, novetats per adaptar-se a la conjuntura existent en els seus tres terminis definits: termini de sol·licitud, termini de recepció de la documentació i termini de formalització del vot.

Els electors que decideixin votar per correu en les eleccions gallegues i basques poden sol·licitar fins al dia 2 de juliol (inclòs) el certificat de la inscripció en el cens electoral. L'obtenció d'aquest certificat és requisit imprescindible per poder emetre el vot per correspondència i pot sol·licitar-se, com fins ara, a qualsevol oficina de Correus d'Espanya i aquest any, per primera vegada des que es va instaurar la democràcia, per via telemàtica a través del web www.correos.es. La sol·licitud de vot per correu pot realitzar-se a totes les oficines de Correus d'Espanya. Fins a la convocatòria electoral vigent, acudir a una oficina postal era l'única opció possible.

Aquesta petició ha de ser realitzada personalment per cada elector, excepte en cas de malaltia o discapacitat -acreditada mitjançant certificació mèdica oficial- que li impedeixi la formulació personal de la petició. En aquest cas pot ser presentada en nom de l'elector per una altra persona autoritzada notarialment o consularment. En el moment de formular la sol·licitud, les persones interessades han d'acreditar la seva personalitat presentant davant l'empleat de l'oficina postal el DNI, passaport o carnet de conduir originals.

Per primera vegada, els electors poden sol·licitar el seu vot a través del web de Correus, sense haver d'acudir en persona a una oficina postal. En aquest nou model de sol·licitud, que evita desplaçaments i minimitza el contacte social, els interessats han d'acreditar la seva personalitat mitjançant firma electrònica, i s'accepten com a sistemes d'identificació vàlids els certificats de persona física reconeguts pel Ministeri d'Indústria i el DNI electrònic (DNI-e). Aquesta mesura extraordinària es porta a terme per protegir la salut dels votants i del personal de Correus. Aquesta opció estarà també disponible fins al 2 de juliol, el mateix període que la sol·licitud presencial.

Lliurament sense firma a la PDA

La fase del lliurament de la documentació electoral al sol·licitant per part del carter o cartera també viu canvis. El protocol de seguretat posat en marxa per Correus des de l'inici de la pandèmia per evitar la signatura a la PDA i impedir que els destinataris dels enviaments i el carter toquin aquest equipament, s'estén al lliurament de la documentació electoral. Així, personal de Correus comprovarà la identitat del votant mitjançant el DNI, passaport o permís de conduir i anotarà el número del document identificatiu donant fe de la recepció dels sobres i paperetes, sense que sigui imprescindible que l'elector firmi aquest lliurament. La documentació electoral ja ha començat a arribar als electors.

En el tercer dels passos que conformen el procés de vot per correu, el de la formalització del vot, també es posa en marxa un nova possibilitat. L'elector, si ho desitja, tindrà l'opció de lliurar al carter o cartera el sobre complimentat a canvi d'un justificant acreditatiu del dipòsit del seu vot. S'evita així haver d'acudir posteriorment a una oficina de Correus.

L'empleat de Correus mantindrà en tot moment la distància de seguretat interpersonal amb l'elector, i no accedirà en cap cas a l'interior del domicili particular del votant/destinatari. Així mateix, el carter o cartera extremarà les precaucions i la diligència per mantenir en tot moment sota la seva custòdia els vots emesos que hagués recollit, fins al seu lliurament a la unitat de repartiment.

En el vot rural es manté la fórmula coneguda com «el pas», que considera els carters com a oficines mòbils d'admissió. En aquest cas, per tant, el personal de Correus podrà recollir el sobre que conté el vot per correu tant en el mateix instant de lliurament de la documentació electoral com en un moment posterior, sempre que es realitzi en horaris i punts acostumats de pas.

En qualsevol cas, l'elector podrà no entregar el seu vot en el moment del lliurament de la documentació i fer-ho posteriorment, dins dels terminis legals, en una oficina de Correus. La data de dipòsit del vot per als comicis al Parlament de Galícia i del País Basc conclou el 10 de juliol a les dues de la tarda.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook