El fiscal en cap de Ciudad Real, Luis Huete, ha sol·licitat revisar la data exacta en què es va revocar la llibertat provisional en els noranta de Carlos García Juliá, un dels autors de la matança dels advocats d'Atocha en 1977, després que la representació de les víctimes apreciés una possible fallada. De comprovar-se, es recalcularia la liquidació de condemna i es retardaria un any i mig la seva sortida de presó, prevista per aquest 19 de novembre.

En l'escrit el fiscal s'oposa a la nul·litat de la liquidació provisional de condemna que demanava la representació de les víctimes, però apunta que respecte a la impugnació de la liquidació «cal acreditar algun dels extrems ressenyats pels recurrents «amb la qual cosa insta a acordar diligències perquè es certifiqui des del Jutjat de Vigilància de Valladolid la data en què es va revocar a García Juliá la llibertat condicional a mitjans dels noranta.

En concret, en l'escrit del fiscal en cap de Ciudad Real s'explica que si bé es va concedir a García Juliá la llibertat provisional al setembre de 1991, no consta en l'executòria l'acte en el qual es revoca la mateixa.