Els serveis de missatgeria instantània seran regulats per primera vegada a Espanya. El Govern obligarà aplicacions com WhatsApp o Telegram a pagar la taxa d'operadors que actualment paguen les companyies telefòniques, segons va informar el secretari d'Estat de Telecomunicacions, Roberto Sánchez.

Aquest canvi forma part de l'Avantprojecte de Llei general de telecomunicacions, que es va sotmetre ahir a consulta pública, en el qual es cataloga com a operadors de telecomunicacions aquelles companyies que ofereixen comunicacions sense numeració, és a dir, les noves plataformes de comunicacions a través d'Internet. Les companyies tradicionals es queixen de les diferències regulatòries a què estan sotmeses pel que fa als nous actors sorgits a la xarxa. La inclusió de la missatgeria instantània en aquest impost intenta avançar cap a una regulació cada vegada més igualitària.

«Les empreses amb uns ingressos pel servei de telecomunicacions superiors al milió d'euros hauran de pagar un euro per cada mil euros que guanyin. És a dir, si facturen un milió d'euros, la taxa serà de mil euros», va explicar Roberto Sánchez en una trobada informativa. En el cas de WhatsApp, propietat de Facebook, aquesta taxa es calcularia en base als ingressos per missatgeria, no per un altre tipus de servei.

Registre d'operadors

Per procedir a aquest càlcul, la llei obliga aquestes empreses a ser incloses en el registre d'operadors de telecomunicacions en el qual actualment es troben les companyies telefòniques tradicionals com Telefónica, Vodafone o Orange, entre d'altres, que ja paguen aquest impost. «Després de registrar-se hauran de presentar anualment una declaració d'ingressos del seu negoci de telecomunicacions i, si superen el milió d'euros, se li aplicarà aquesta taxa», va exposar Sánchez.

La nova norma, que estarà en audiència pública fins al proper 13 d'octubre, transposa la Directiva Comunitària de Telecomunicacions i es preveu que pugui ser enviada al Congrés a principis de l'any que ve per a la seva aprovació definitiva al segon trimestre del 2021.