El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, considera massa optimistes les previsions de creixement econòmic, atur, ingressos, despeses, dèficit i deute incorporades pel Govern en el projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2021. Segons el governador, la segona onada de la pandèmia en aquesta última part de l'any restarà creixement econòmic i augmentarà les necessitats de despesa sanitària i per desocupació, al mateix temps que reclamarà noves ajudes en forma de pròrroga dels ERTOs, entre d'altres. Hernández de Cos també ha reclamat un mecanisme de rescat per a pimes viables «en forma de recapitalitzacions, subvencions directes o de reestructuració de deute amb implicació del sector públic com a creditor» (pels deutes de les empreses amb la Seguretat Social i l'Agència Tributària).

Per tot plegat, considera que seria més convenient que, en lloc d'adoptar increments salarials generalitzats per als treballadors públics, es valorés la possibilitat d'implementar, d'acord amb criteris objectius, augments més focalitzats, per exemple, en el personal sanitari.