El nombre de persones apuntades al Registre General d'Interdiccions d'Accés al Joc, que es va crear el 2012 a petició de la Federació Espanyola de Jugadors d'Atzar Rehabilitats (Fejar), l'entitat civil més important d'ajuda als ludòpates, va créixer un 12% el 2020, fins a arribar als 56.329 inscrits, 6.042 més que el 2019. En el cas de Catalunya, l'augment és encara més gran, del 15%, amb 4.621 persones apuntades, 604 més que l'any anterior.

Aquest registre impedeix a persones que no són capaces de reprimir les seves ànsies de jugar, a causa de l'addicció que genera les apostes, casinos i altres, accedir a a aquesta activitat. La inscripció és voluntària i en donar-se d'alta l'administració i les empreses impossibiliten l'entrada a portals de joc en línia, que són els que depenen del Govern. Hi ha un registre de caràcter estatal i després cada comunitat autònoma, que són les que tenen competències sobre el joc presencial a cases d'apostes i casinos, posseeixen el seu registre, que impedeix l'accés als establiments físics de joc de cada autonomia.

En tot cas, el sistema té errors, segons el parer de Fejar, perquè una persona que s'inscrigui en el registre estatal, podrà accedir a les cases d'apostes físiques, llevat que la normativa autonòmica ho impedeixi. Així mateix, una persona que s'inscrigui en una autonomia, pot accedir als establiments de les altres properes.