El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir al Congrés l'ampliació en tres mesos tant de la prohibició dels desnonaments de famílies vulnerables que viuen de lloguer, com de la possibilitat que aquest tipus de llars obtinguin un ajornament o condonació en el pagament i una extensió del termini de venciment de l'arrendament. Les mesures van ser aprovades al març de l'any passat després de l'inici de la pandèmia i s'han prorrogat i ampliat en diverses ocasions, però estava previst que deixessin de tenir efectes el 9 de maig amb el final de l'estat d'alarma.

La iniciativa dóna temps a PSOE i Unides Podem per intentar solucionar les seves diferències sobre la futura llei d'habitatge. Els dos socis, que es van tornar a reunir dimarts, tenen previst incorporar a la norma una regulació dels desnonaments dels col·lectius vulnerables (els del lloguer ara queden prohibits fins al 9 d'agost, mentre que els hipotecaris estan vetats fins l'any 2024) .

També han pactat que els ajuntaments puguin imposar un recàrrec en l'Impost de Béns Immobles (IBI) als habitatges que romanguin buits durant més de dos anys quan els seus propietaris tinguin més de quatre cases. Amb tot, les seves posicions segueixen molt allunyades sobre la regulació dels preus de lloguer i sobre la imposició als grans propietaris que destinin part dels seus pisos a lloguers socials.

El Ministeri de Transports va assegurar que la moratòria dels desnonaments de llars vulnerables en lloguer pot incloure aquelles famílies que no tinguin contracte quan hi hagi persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d'edat. En aquests casos, el jutge podrà decidir suspendre el desnonament quan els propietaris siguin persones físiques o jurídiques que siguin titulars de més de 10 habitatges.

Com ja es va regular fa mesos, aquesta mesura no es podrà aplicar quan l'habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari o aquest l'hagi cedit a una persona física o jurídica per a la mateixa finalitat, quan l'entrada a l'immoble s'hagi produït amb intimidació o violència, quan hi hagi indicis que l'habitatge s'estigui utilitzant per a activitats il·lícites, quan es tracti d'immobles destinats a habitatge social i ja s'haguessin assignat, o quan l'entrada es produeixi amb posterioritat a l'entrada en vigor de la norma.

Per la seva banda, la pròrroga de tres mesos de la possibilitat de sol·licitar l'ajornament o condonació parcial del pagament del lloguer es podrà instar quan l'arrendador sigui un gran propietari o entitat pública. L'ampliació en sis mesos del venciment del contracte, per part seva, beneficia les famílies vulnerables que la sol·licitin quan el propietari no necessiti l'habitatge per a ell mateix sempre que sigui persona física. El cap de l'Executiu, a més, va anunciar que el Govern aprovarà en els pròxims mesos la unificació de la formació professional del sistema educatiu amb la formació professional per a l'ocupació.