El 5,3% dels espanyols rebutja la vacuna de la covid-19, segons el baròmetre d'abril del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), publicat ahir. Tot i els canvis de criteri en la vacunació amb AstraZeneca per casos infreqüents de trombosi i la suspensió temporal de la de Janssen, aquest percentatge es manté pràcticament invariable respecte a l'enquesta del març i fins i tot és lleugerament inferior, ja que aleshores va ser del 5,4%. Les raons principals dels que no es vacunarien són que no es fien d'aquestes vacunes (34,6%) i que tenen por que tinguin riscos per a la salut o efectes secundaris (25,3%). El 94,7% dels enquestats va respondre que estarien disposats a vacunar-se de la covid-19 immediatament quan els arribés el torn.

Aquí cal sumar-hi el 15% d'entrevistats que ja havien rebut el vaccí davant del coronavirus, recull el baròmetre d'abril. Un 1,6% va respondre que es protegiria si la vacuna és fiable i té garanties i el 2,4% si en sabés l'origen, entre les respostes que incorporen alguns matisos. Altres, que es vacunarien si hi ha informació suficient (0,3%) o per consell de les autoritats, científics o sanitaris (0,4%).

Només el 5,3% va respondre que no es vacunaria. Les raons que ja eren majoritàries guanyen pes, que són no refiar-se d'aquestes vacunes, que passa del 29,3% en el baròmetre de març al 34,6% a l'abril; o tenir por d'efectes secundaris (del 20,1% al 25,3%). En canvi, baixen els que creuen que no són eficaces (7,1% el març; 5,2 a l'abril); els que prefereixen esperar per veure com funcionen (6% i 3,5%) o per falta d'informació (del 3,7% a l'1,1%).

Del total de persones entrevistades, només el 0,1% va respondre que no es vacunaven mai i un altre 0,1% es va mostrar negacionista de la covid-19.