La Junta Electoral Central (JEC) ha demanat a la Provincial que obri un expedient sancionador a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, per "difondre contingut electoralista" durant actes institucionals del Govern de la Comunitat de Madrid.

D'aquesta manera, la Junta Electoral Central estima parcialment uns recursos presentats per Més Madrid i pel PSOE, que havien estat desestimats per la Junta Electoral Provincial.

El de Més Madrid fa referència a un acte d'homenatge al torero Víctor Barrio el 8 d'abril a la plaça de toros de les Ventas al qual va assistir Ayuso.

En el cas del PSOE, la Junta estima la part del recurs referent a una visita d'Ayuso el 16 d'abril a les obres del pont que unirà Valdebebas amb la Terminal 4 de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a la presentació el 12 d'abril d'un avió d'Ibèria i a les publicacions en la pàgina web de la Comunitat de Madrid de tots dos actes.

En l'acte de les Ventas, segons la Junta Electoral Central, les manifestacions efectuades per la presidenta regional "van vulnerar la prohibició de realitzar campanya d'assoliments" que estableix l'article 50.2 de la Llei orgànica de Règim Electoral General.

Per a la JEC, el missatge de la presidenta "excedia de l'homenatge en record del torero mort per a entrar en l'àmbit propi d'una campanya electoral" en la mesura en què estava encaminat a promoure en els seus destinataris "una valoració favorable de la gestió del Govern autonòmic en matèria taurina".

La visita d'Ayuso a les obres del pont que unirà el desenvolupament de Valdebebas i la Terminal 4 va tenir "una connotació electoralista", en fer "de forma encoberta un acte d'inauguració d'un projecte d'una obra pública no conclosa", argumenta la Junta Electoral Central.

En la presentació d'un avió d'Ibèria, la presidenta regional va vulnerar la prohibició de protagonitzar "campanya d'assoliments", per fer anuncis de projectes futurs que formen part del programa electoral del seu partit, d'acord amb la Junta.

Precisa que la ressenya d'aquests dos actes a la web institucional, així com els missatges difosos pel canal de missatgeria WhatsApp de la Comunitat de Madrid "resulten contraris a l'article 50.2 de la Llei Electoral i als principis d'objectivitat i neutralitat dels poders públics consagrats en l'article 103.1 de la Constitució".

La Junta Electoral Central demana de nou a la presidenta de la Comunitat de Madrid que en el futur s'abstingui de difondre missatges "amb contingut electoralista" en el curs d'actes de caràcter institucional, atès que això "infringeix el deure d'objectivitat que els poders públics han de salvaguardar en tot moment".

Contra totes dues resolucions es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem en el termini de dos mesos des de la seva notificació.