Torna l'estafa de la doble trucada. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va advertir fa uns mesos de què alguns consumidors estaven sent víctimes del que ja es coneix com l'estafa de la doble trucada, la finalitat de la qual és fer-te canviar d'operadora o quedar-se amb les teves dades. Aquesta dubtosa pràctica, va advertir l'entitat, afectava clients de diferents operadores, als quals, a més, s'enganyava a vegades recorrent al nom d'OCU com a argument per convèncer a l'usuari de la bondat del canvi.

Aquestes setmanes, adverteixen, s'estan tornant a produir aquest tipus de trucades i tant la policia com les mateixes operadores han avisat d'aquests casos de 'vishing'.

En un comunicat, l'OCU alerta que aquesta estafa és més elaborada del normal, i la víctima rep primer una trucada en la qual es fan passar per la seva companyia telefònica i l'avisen d'una pujada important de la seva tarifa, d'entre 15 i 20 euros.

Els estafadors tornen a trucar, en aquest cas fent-se passar per una segona companyia de telefonia, que ofereix una oferta si canvien d'operadora, En alguns casos, fins i tot arriben a dir que aquesta tarifa està avalada per l'OCU, la qual cosa és "rotundament fals", segons afirma l'associació de consumidors.

Algunes companyies, com Vodafone, ja han donat també la veu d'alarma.

El 'vishing' s'utilitza per al canvi d'operadora de serveis de qualsevol tipus, però també pot comportar l'obtenció d'informació personal per a futurs usos fraudulents o venda d'informació personal.

L'OCU insta els usuaris a desconfiar d'aquestes estafes, i recorda que les companyies de telefonia mai telefonen als seus clients per informar sobre pujades en les seves tarifes. A més, recomana als usuaris desconfiar especialment si es tracta d'una pujada significativa.