El Departament de Salut ha posat a punt tot el sistema tècnic, logístic i operatiu per emetre des d’ahir a la tarda el certificat digital de la COVID-19, el passaport necessari per desplaçar-se a d’altres països, que serà obligatori a partir de l’1 de juliol. Aquest passaport sanitari, tant en la seva versió electrònica com en paper, conté un codi QR amb signatura digital que acredita si el seu titular ha rebut alguna de les vacunes que han estat autoritzades contra el coronavirus, s’ha recuperat de la malaltia o s’ha fet una prova validada per la UE amb resultat negatiu.

Segons va informar el Departament de Salut, el desplegament d’aquest certificat serà progressiu i s’aniran afegint funcionalitats tenint en compte el reglament que es publicarà al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Des d’ahir a la tarda, els catalans ja poden accedir al web de la Meva Salut i descarregar-se el certificat Covid digital, un document que pretén facilitar els desplaçaments per la Unió Europea i fer-los més segurs.

El certificat acredita tres possibles situacions individuals: haver estat vacunat contra la Covid-19; haver-se fet una prova amb un resultat negatiu; o haver-se recuperat de la malaltia, de manera que hauria creat anticossos.

El Departament de Salut va aclarir que les reunions entre els seus responsables tècnics i els del Ministeri de Sanitat són constants per conèixer les novetats i les especificitats del projecte, i va admetre que el desenvolupament d’aquesta eina es troba en aquests moments en fase de proves de capacitat, concurrència i altres vicissituds.

Durant els primers dies el certificat estarà accessible en versió digital i s’obtindrà a través del web de la Meva Salut i pròximament estarà també disponible en les aplicacions mòbils i en altres formats. Malgrat que el certificat COVID digital ja pot ser usat, cal tenir en compte que està pendent l’aprovació del seu reglament al Diari Oficial de la Unió Europea i de com serà la seva definitiva aplicació per part dels estats membres.

Sense restriccions

En viatjar, el titular del certificat COVID digital de la UE en principi ha de quedar exempt de les restriccions a la lliure circulació. Així, els Estats membres hauran d’abstenir-se d’imposar restriccions addicionals de viatge a les persones titulars d’un certificat COVID digital de la UE, llevat que aquestes restriccions siguin necessàries i proporcionades per salvaguardar la salut pública. En qualsevol cas, és important que totes les persones s’assegurin dels requisits que cada país té per viatjar.