El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat per unanimitat que el fons creat pel Govern per avalar els exalts càrrecs encausats per promocionar el procés a l'exterior s'ajusta a l'Estatut i a la Constitució, però recomana modificar diversos preceptes del decret llei per "dissipar" dubtes.

L'òrgan consultiu de la Generalitat ha emès aquest dijous el dictamen -no vinculant- que van demanar PSC, PPC i Cs sobre la legalitat del decret que regula el fons, que en la seva disposició transitòria estipula que mentre no es trobi una entitat bancària que es faci càrrec, la gestió del fons l'assumirà "provisionalment" l'Institut Català de Finances (ICF).

El Consell de Garanties, òrgan que vetlla per l'adequació de les lleis catalanes al marc legal vigent, considera que el Govern hauria de modificar la disposició que regula el paper de l'ICF, l'article que fa referència al dipòsit de l'aval i el que es refereix a l'obligació de retorn.

El Tribunal de Comptes, que ha imposat una fiança de 5,4 milions d'euros a 34 exalts càrrecs de la Generalitat, va sol·licitar dimarts passat un informe a l'Advocacia de l'Estat sobre la legalitat dels avals de l'ICF per cobrir les fiances, davant els "dubtes" legals que li suscitava aquesta operació.

Avui, en el dictamen del Consell de Garanties se sosté que la Generalitat té competències per crear "un instrument de protecció dels seus servidors públics", com és el cas d'aquest fons.

En conseqüència, resol que el decret no vulnera la Constitució ni l'Estatut.

Fins i tot l'organisme assenyala que l'ampliació del període de retorn que contempla el decret no només respecta el marc legal sinó que en determinats casos "pot afavorir l'exercici de l'autogovern del sistema català" en aquelles matèries en les que el seu desplegament "ha evidenciat un significatiu nivell de conflictivitat competencial".

El Consell, que ha adoptat les conclusions per unanimitat, s'ha pronunciat sobre els punts que els grups sol·licitants posaven en qüestió i també sobre el paper de l'ICF, sense que ningú ho sol·licités.

Pel que fa a les modificacions, el Consell de Garanties apunta que el decret del Govern afegeix noves funcions a l'ICF i que, per tant, aquestes haurien d'explicitar-se en el decret del Govern, així com l'abast de les mateixes.

L'òrgan aclareix que a l'ICF se li poden afegir noves funcions sempre que es preservi "el principi de jerarquia normativa", cosa que pot fer el Govern amb el decret aprovat ja que té el rang legal per a això.

Pel que fa a la seguretat jurídica del decret, el CGE creu que no vulnera l'article de la Constitució que ho regula, tot i que apunta que la redacció del text de la Generalitat no resulta "del tot precisa", ja que les responsabilitats dels beneficiaris del fons no estaran determinades pel TC o el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).