Un nadó de 13 dies pateix una fractura de crani en caure d’una incubadora

Efe. Múrcia

Els pares d’un nadó de 13 dies que va patir fractura de crani en caure de la incubadora de la Unitat de Nounats de l’hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia tenen dret a percebre una indemnització de 1.420 euros del Servei Murcià de Salut (SMS) per l’anormal funcionament del servei públic sanitari. Aquesta és la conclusió a la qual arriba el Consell Jurídic de la Regió de Múrcia (CJRM) en el dictamen que ha emès a instàncies de la conselleria de Salut i que coincideix amb la proposta d’estimació parcial de la reclamació feta per l’instructor de l’expedient incoat a l’SMS. L’informe considera acreditada la relació de causalitat entre el dany pel qual van reclamar els pares i el funcionament del servei públic, que qualifica d’«anòmal».