Després de dos dies de calma sísmica, La Palma ha tornat a registrar una important quantitat de terratrèmols i, alguns han tingut lloc molt més a prop que en altres ocasions, a tan sols 100 metres de la superfície. El sisme en qüestió va ser de magnitud 3,2 i va remoure a les 4.26 hores de la matinada la frontera entre Tazacorte i el Paso. En aquesta darrera localització, 10 barris del poble van notar aquest terratrèmol amb una intensitat 3. Això vol dir que no es van registrar danys però sí que va poder despertar els residents del poble. 

Fins ara i des de l’inici de la sèrie dissabte passat, s’han detectat 5.391 terratrèmols, dels quals 1.102 han sigut localitzats. Per la seva banda, la deformació continua estancada en els 10 centímetres. A més, és a la zona pròxima a la sismicitat i la seva distribució continua sent compatible amb el fet que existeixi un centre de pressió a causa de la intrusió magmàtica en aquest àrea concreta.

Els municipis ja s’estan preparant per a una possible erupció. Per aquest motiu, divendres es va presentar al Comitè Director del Pevolca, el Pla d’Evacuació de la població. En acció preventiva s’inclou l’organització i recopilació de dades de la població afectada, tant resident com turística, possibilitats d’allotjament alternatiu, mitjans de transport, a més d’establir l’estratègia a seguir per a l’evacuació d’animals domèstics i de ramaderia.

La Direcció General de Seguretat i Emergències del Govern de les Canàries, en aplicació del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d’Emergències per Risc Volcànic (Pevolca), manté l’illa de La Palma en situació d’alerta i el semàfor volcànic en groc després de constatar-se que si bé es manté una disminució de l’activitat sísmica, el procés continua i pot tenir una evolució ràpida a curt termini.

Els terratrèmols més intensos podrien causar danys a les edificacions. També podrien provocar caiguda de roques en l’entorn de Puerto Naos (de La Bombilla a El Remo). A més, les deformacions continuen en curs, mantenint la velocitat d’ahir, sent compatible amb una font de deformació superficial.

No és descartable el començament d’altres fenòmens observables en superfície (canvis de temperatura, olor i color de l’aigua, comportament anòmal d’animals, etcètera). Per totes aquestes incidències, es recomana mantenir el semàfor volcànic en groc a la zona de Cumbre Vieja, no podent descartar-se que s’intensifiqui a curt termini.

El semàfor es revisarà d’acord amb l’evolució del procés. S’ha reforçat el seguiment continu de l’activitat i es comunicarà qualsevol canvi significatiu que s’observi. Des de la Direcció General es recomana a la població que es mantingui atenta a la informació que proporcionin les corresponents autoritats de Protecció Civil.