Els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 inclouen una nova mesura relativa a la criança: una ajuda de fins a 100€ per fill per a aquells que reben l'Ingrés Mínim Vital (IMV) i per a aquelles famílies que tenen una renda baixa.

Una ajuda que ja abans percebien les persones que treballaven i que tenien fills entre els 0 i 3 anys i que ara s'amplia i inclou a aquelles persones que no estan dins del mercat laboral.

Com puc sol·licitar l'ajuda de 100 euros per fill?

A més d'aquells beneficiaris de l'IMV amb fills a càrrec seu, el Govern format per PSOE i Unides Podem ha arribat a un acord perquè les famílies formades per dos pares i un fill i que ingressin menys de 27.000 euros i les formades per dos pares i dos fills o més que ingressin menys de 32.100 euros a l'any rebin aquesta ajuda. Si es tracta d'una família monoparental amb un fill, el límit està en els 25.700 euros i si són dos descendents els ingressos han d'estar per sota dels 30.800 euros.

La quantia que es rebrà dependrà de l'edat dels fills: 100 € al mes per cada fill entre els 0 i 3 anys; 70 € entre els 3 i 6 anys; i 40 € entre els 6 i 18 anys.

Entre els requisits per a accedir a l'Ingrés Mínim Vital es troben, entre altres, ser resident a Espanya, tenir entre 23 i 65 anys i tenir uns ingressos inferiors als que apareixen en la següent taula.

Taula sobre el límit d'euros per a rebre l'Ingrés Mínim Vital Seguretat Social

D'aquesta manera, aquells que percebin l'IMV, se'ls sumarà fins a cent euros més per cada fill que tinguin.

Per poder sol·licitar l'ajuda de fins a 100 euros per fill, s'ha de fer mitjançant l'Agència Tributària i presentar el model 140, tant de manera telemàtica com presencial.

Com sol·licitar l'ajuda per fill discapacitat?

Aquelles unitats familiars que tenen a càrrec a un fill menor d'edat amb discapacitat del 33% o un major d'edat amb discapacitat de més del 65%, poden demanar com a ajuda l'Ingrés Mínim Vital.

Anteriorment, aquestes famílies rebien l'Ajuda per Fill a Càrrec. Les famílies amb un fill menor amb 33% de discapacitat rebien 1000 euros anuals; aquells amb un fill major d'edat amb una discapacitat del 65% rebien 4.747,20 € i amb un discapacitat superior al 75%, 7.120,80 €.

Des de l'1 de juny de 2020, totes les persones que vulguin sol·licitar aquesta ajuda han de demanar l'IMV.