Els pares amb «indicis fonamentats» que hagin comès actes de violència familiar o masclista tindran prohibida l’estada, les visites i la comunicació amb els seus fills, segons el decret llei aprovat ahir pel Govern català per protegir la vida i la seguretat dels nens en els casos de violència vicària. L’executiu català modifica, d’aquesta manera, els articles del Codi Civil català sobre la guarda dels menors. La reforma serà d’aplicació immediata per als tribunals de justícia i d’«obligat compliment». Fins ara només era valoració del jutge acordar-ho o no. L’objectiu és disminuir les xifres de menors que moren a mans dels pares.