Els ajuntaments de Madrid, París o Brussel·les no tenen «potestats» en matèria d’homologació de vehicles, per això el seu recurs contra el reglament de la Comissió Europea que fixa nous límits d’emissions d’òxid de nitrogen (NOx) per a turismes i vehicles comercials lleugers , adoptat arran de l’escàndol del «dieselgate», és inadmissible. És la conclusió a la qual ha arribat el Tribunal de Justícia de la UE, que en una sentència divulgada ahir va anul·lar la decisió del Tribunal General que en primera instància va donar parcialment la raó als consistoris en considerar que la regulació de la circulació de vehicles afectava l’exercici de les competències. Segons el nou dictamen, que pot ser recorregut en cassació, els jutges del Tribunal General van incórrer «en error de dret en declarar que el reglament controvertit afecta directament els ajuntaments» perquè «no es pot permetre que l’adopció d’una normativa que limiti la circulació local de determinats vehicles amb la finalitat de protegir el medi ambient transgredeixi la prohibició imposada pel reglament controvertit».

Després de l’escàndol de manipulació d’emissions de Volkswagen, la Comissió Europea va adoptar límits nous d’emissions que no es podien superar en condicions reals de conducció. Brussel·les va fixar aquests límits a partir dels definits per a la norma Euro 6, assignant uns coeficients de correcció per tenir en compte certes incerteses estadístiques i tècniques. Per exemple, per a un límit definit a la norma Euro 6 de 80 mg/km, el límit es va fixar respecte els assaigs de RDE a 168 mg/km per a un període transitori, i després a 120 mg/km. Els ajuntaments de París, Brussel·les i Madrid van decidir interposar recursos d’anul·lació perquè considera que la normativa els impedia imposar als turismes restriccions de circulació que tinguessin en compte les seves emissions contaminants. El Tribunal General els va donar en part la raó el 2018, però Alemanya, Hongria i la mateixa Comissió van recórrer i han rebut el suport de la cort europea.