El Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va avalar ahir per unanimitat l’informe sobre l’avantprojecte de la llei trans i d’igualtat LGTBI elaborat pel Govern en què demana limitar el dret a l’autodeterminació de gènere a les persones d’almenys 18 anys i exigir una autorització judicial per al canvi en menors de 12 a 17 anys. El CGPJ ha donat el vistiplau al gruix de la proposta presentada fa uns dies pels vocals Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga i Wenceslao Olea, si bé amb algunes modificacions rellevants.

La principal, considerar que només les persones d’almenys 18 anys haurien de poder exercir el seu dret a l’autodeterminació del gènere, és a dir, el canvi de la menció registral del sexe al Registre Civil sense més requisits que l’expressió de la seva voluntat. En l’avantprojecte del Govern l’edat per a l’autodeterminació del gènere se situa en els 16 anys, i es permet que els menors de 14 i 15 anys puguin canviar la menció registral amb l’assistència dels seus representants legals. Per als nois i noies de 12 i 13 anys, el text exigeix una autorització judicial. L’òrgan de govern dels jutges proposa que entre els 12 i els 17 anys calgui l’autorització judicial, així com la tramitació prèvia d’un expedient de jurisdicció voluntària i «la demostració de la maduresa necessària i de la voluntat estable de procedir a la rectificació registral del sexe».

Redacció més clara

Un altre aspecte substancial de l’informe és el que destaca que la legislació proposada per l’executiu té disposicions que contradiuen el dret fonamental a la igualtat, en propiciar l’«indesitjat efecte de generar situacions de discriminació positiva» que generen la discriminació indirecta de la resta de dones , en concret a la pràctica esportiva i la violència de gènere. Davant d’això, sol·liciten una redacció més clara i precisa de l’article que regula la reversió del canvi de sexe.