El jutge Adolfo Carretero, que investiga el cas de les mascaretes, embargarà els drets hereditaris de Luis Medina si no paga la fiança de gairebé 900.000 euros, el termini de la qual finalitzava previsiblement ahir, encara que es podria estendre. Com a pas previ a un possible embargament, l’instructor va contactar amb el jutge d’Instrucció número 12 de Sevilla perquè el lletrat de l’Administració de Justícia l’informi si se segueix procés en aquest jutjat sobre els béns de l’herència d’Eugenia Fernández de Còrdova i Fernández de Henestrosa, àvia de Medina. L’exhort es va enviar per indagar si Medina és part processal com a demandant i hereu. En cas afirmatiu, s’embargarien preventivament els drets hereditaris i s’anotaria l’embargament de béns immobles o comptes corrents que tingués la morta. A Medina només se li ha pogut embargar un veler amb un valor de 325.515 euros i un compte bancari amb 247.