Només el 32,7% dels escons dels parlaments de la Unió Europea estan ocupats per dones. Segons apunta l'Eurostat amb dades recollides de la Unió Interparlamentària, la xifra és superior a la mitjana mundial, que situa en el 26,4% la presència de dones en els parlaments, però està encara lluny de la paritat.

Suècia és el país comunitari amb més presència de dones als parlaments amb el 46,4%, seguit de Finlàndia i Dinamarca amb el 45,5% i 43,6% respectivament. Fins i tot aquests països, amb els percentatges més elevats, no arriben a la paritat. A Espanya, el 42,4% dels escons estan ocupats per dones.

Només hi ha tres parlaments al món en què seuen més dones que homes. Són els de Ruanda (61,3%), Cuba (53,4%) i Nicaragua (51,7%).

 A Mèxic i els Emirats Àrabs hi ha paritat a les cambres, mentre als parlaments de Papua Nova Guinea, Vanuatu i Iemen no hi ha cap dona.