L’Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a un total de 45 anys i 6 mesos de presó Javier D. M., conegut com el ‘pederasta del Grindr’, per diferents delictes sexuals comesos sobre 10 menors de 16 anys, amb els quals contactava a través d’aquesta xarxa social, entre l’estiu del 2019 i el juliol del 2021, quan va ser detingut. Així ha informat El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

El tribunal el condemna per dues agressions sexuals amb accés carnal a menor de 16 anys, una altra agressió sexual sense accés carnal a un altre menor, cinc delictes de ciberassetjament sexual infantil, set delictes relatius a la prostitució de menors, tres delictes de producció de pornografia infantil i dos més d’exhibicionisme.

La sentència declara provat que, amb «la finalitat de satisfer el seu desig sexual, va entaular contacte a través de la xarxa social de contactes Grindr amb diversos homes, tots ells menors d’edat, condició que buscava específicament l’acusat, ja que seguidament es comunicava amb ells mitjançant l’aplicació de telèfon WhatsApp» i els preguntava «concretament l’edat que tenien».

La Secció 17 de l’Audiència, en canvi, l’absol de tres delictes més relatius a la prostitució de menor d’edat, d’un delicte de producció de pornografia infantil, d’un delicte d’agressió sexual, d’un delicte d’abús sexual, d’un delicte de ciberassetjament sexual infantil i d’un últim delicte de possessió de pornografia infantil pels quals també estava acusat.

Després d’una exhaustiva anàlisi de la prova testifical, documental i pericial, el tribunal no ha considerat prou acreditada la comissió d’aquests fets. Javier D. M. està sota presó provisional per aquesta causa des que el van arrestar, el 27 de juliol del 2021.

Compliment màxim

Els magistrats recorden que, d’acord amb el Codi Penal en la seva redacció actual, «sent la pena més greu la de 9 anys i un dia de presó, sent el triple d’aquesta pena 27 anys de presó, el compliment efectiu de la condemna no pot excedir de 20 anys de presó, declarant extingides les que procedeixin des que les ja imposades cobreixin aquest màxim».

També es condemna Javier D. M. a pagar indemnitzacions d’entre 6.000 i 3.000 euros a cada una de les seves 10 víctimes en concepte de danys morals, quantitats que, en el cas dels menors d’edat, seran entregades als seus representants legals. La quantitat indemnitzatòria total ascendeix a 42.000 euros.

Contra aquesta sentència es pot interposar un recurs d’apel·lació davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid.