Advocats

La consolidació del despatx Iuris Girona Advocats

El seu equip està format per professionals que engloben totes les especialitats del Dret · La seva praxi professional els ha valgut la confiança de nombroses empreses i particulars · Des del despatx de la plaça Independència ofereixen tota mena d'assessorament legal, integral i de qualitat

29-01-2020Meneame
L'equip d'advocats de la firma
L'equip d'advocats de la firma.  | Iuris Girona Advocats.

DAVID CÉSPEDES | GIRONA «Entenem l’exercici de l’advocacia no només com una pràctica professional destinada a la solució de conflictes, sinó també com una eina que permet als clients anticipar-se als esdeveniments i garantir que en l’exercici de les seves activitats obtindran seguretat jurídica, eficàcia i rendibilitat». Amb aquesta carta de presentació, que es constitueix com una premissa de treball, s’erigeix el despatx Iuris Girona Advocats, un despatx que ha estat capaç de créixer de forma ordenada i sostinguda, amb criteris de racionalitat i sempre mantenint el contacte directe, pròxim i constant amb el client. Des del cèntric despatx ubicat a la plaça de la Independència número 16 de Girona, aquest bufet ofereix al client «solucions integrals d’assessorament legal i d’estratègia, compromès amb els objectius dels clients, ja siguin particulars o empreses, a qui s’atén de forma rigorosa, personalitzada i sense intermediaris», segons destaquen els socis fundadors de la firma.

El compromís del despatx és oferir un alt nivell tècnic en l’assessorament jurídic prestat, per això el treball en equip, la gestió del coneixement, la visió global de l’assumpte des de les diferents òptiques del Dret són eines fonamentals en la praxi jurídica de Iuris Girona Advocats. Els departaments de les diferents àrees legals de la firma no constitueixen compartiments «estancs», sinó que la col·laboració i interacció entre les diferents àrees és indispensable per obtenir una visió integral que permeti donar la millor solució al client.

El seu equip està format per professionals especialitzats en les diferents branques del Dret, la qual cosa permet oferir un coneixement «especialitzat de la normativa i entorn empresarial català, espanyol i europeu, i s’han valgut de la confiança d’un número important d’empreses globals que confien en aquest despatx per a l’assessorament i la supervisió jurídica de les seves activitats empresarials».

En concret, l’equip està integrat pels tres socis fundadors: Sònia Serra Martí, que durant més de nou anys ha format part d’un bufet internacional com a advocada laboralista, és especialista en casos de treballadors desplaçats, aspectes internacionals de la relació laboral i experta en matèria de prevenció de riscos laborals, i actualment és assessora laboral de vàries associacions patronals i administracions públiques; Daniel Ceballos Uclés, que s’ha especialitzat en matèria de protecció de dades, dret bancari, responsabilitat civil i dret matrimonial, amb una gran experiència en la pràctica judicial ens els àmbits del procediment civil i mercantil. Durant més de set anys ha format part d’un bufet de Girona com a advocat especialitzat en la intervenció i representació de particulars i empreses en l’àmbit civil i mercantil, assessorant tant en fase de negociació i de contractes com en Procediments Judicials; Aitor Cuéllar Jiménez, soci penalista del despatx, amb gran coneixement jurídic dels delictes d’empresa, especialista en matèria de compliance: disseny, implementació i gestió del manual de prevenció de delictes i estratègia preventiva de l’empresa, és actualment assessor legal de diversos òrgans de compliance empresarials. Amb formació específica en dret penitenciari, violència domèstica, dret penal del menor i dret dels animals.

Pel que fa a la resta de l’equip,, el departament de Dret Públic i Administratiu està encapçalat per l’advocat Lluís Martí, que disposa d’amplis coneixements i experiència professional en matèria de medi ambient, urbanisme, expropiació forçosa, sancions, règim local, funció pública i, amb caràcter específic, dret processal contenciós administratiu.

Isolda Coquard, advocada laboralista especialitzada en assessorament a empreses en multitud d’aspectes jurídics, com ara acomiadaments disciplinaris, accidents de treball, litigis laborals i actuacions davant la Inspecció de Treball; Ruth Barneto, especialista en la planificació i assessorament fiscal de patrimonis familiars, successions i ruptures matrimonials, així com planificació fiscal en l’àmbit societari; Cristina Hoyos, advocada laboralista amb una àmplia noció del món judicial i especialment del dret processal laboral. Inés Garcia, advocada mercantil i penalista, opositora diversos anys per accedir al Cos de Lletrats de l’Administració de Justícia, la qual cosa li ha proporcionat una visió molt àmplia del dret substantiu i, en especial, del dret processal.

La creixent vocació de millora, dedicació constant i professionalitat del despatx Iuris Girona Advocats es veu complementada per un ferm compromís amb la responsabilitat social corporativa i, dins d’aquest àmbit, la prestació de serveis PRO BONO adquireix una especial transcendència. Per això, juntament amb un exercici exigent de la pràctica legal i judicial, es va fundar un programa que ha anat creixent i evolucionant de la mateixa manera que ho ha fet la firma. El programa Ànima Pro Bono (APB) recull les principals característiques dels serveis d’assessorament legal PRO BONO que la firma presta de forma desinteressada a entitats sense ànim de lucre amb fins i activitats benèfiques, ­assistencials, culturals o educatives.

Fins a la data, Iuris Girona Advocats ha participat mitjançant un assessorament personal i jurídic en multitud de projectes i entitats de diferent índole, i és destacable la seva col·laboració recurrent amb entitats de defensa dels drets dels animals, de les persones amb dificultats i en risc d’exclusió social, així com manté una col·laboració estreta amb organitzacions de moviment humanitari mundial.

I com diu un dels seus lemes, Labor omnia vincit, el treball dur sempre guanya i això ho garanteix aquest equip d’advocats, on cada assumpte, cada client, és únic.