Advocats

El dret col·laboratiu, un nou mètode per a la resolució de conflictes

29-01-2020Meneame
El dret col·laboratiu implica diversos professionals
El dret col·laboratiu implica diversos professionals.  | Associació Catalana de Dret Col·laboratiu.

DAVID CÉSPEDES | GIRONA «El dret col·laboratiu és un mètode alternatiu de resolució de conflictes que permet als advocats portar a terme una negociació, de forma innovadora, col·laborativa, honesta i sincera envers l'altra part, sense que això suposi perdre la fermesa en la defensa dels interessos dels seus clients». Aquesta és l'explicació que es dona des de l'Associació Catalana de Dret Col·laboratiu i que es promou com una eina que permet solucionar conflictes entre les parts enfrontades. És evident, un altre mètode que en cas de portar-se a la pràctica pot contribuir a no allargar els processos judicials i d'aquesta manera contribuir també a descarregar els mecanismes judicials.

L'Associació Catalana de Dret Col·laboratiu explica en la seva web que aquest mètode fa que el client sigui el protagonista principal i participi de manera activa en tot el procés. «És un procés en el qual les parts són protagonistes en la recerca de solucions», segons es detalla. A més, el dret col·laboratiu té unes característiques a l'hora d'aplicar-se que impliquen una sèrie de gestions. Aquest sistema es «es desenvolupa en un procés basat en les necessitats i els interessos de les parts, on les tècniques, els mecanismes i les eines sobre la gestió de conflictes, la gestió de les emocions i de les relacions entre les parts, pren protagonisme».

Cal igualment tenir present que els advocats col·laboratius «coneixen aquestes eines i estan formats per emprar-les. Els advocats quan actuen en un procés com a advocats col·laboratius (no és una funció permanent de l'advocat, és una eina més) es comprometen que, en cas de no arribar a un acord satisfactori, no representaran el client en el procés contenciós ­sobre l'assumpte», segons es posa de manifest en la web de l'asso­ciació.

Hi ha quatre eixos en què es basa aquest procés: el respecte, la transparència, l'equitat i la confidencialitat. Per formar els advocats en aquest mètode es porten a terme activitats formatives en què s'exposen el concepte i els principis que defineixen el dret col·laboratiu; la diferenciació del dret col·laboratiu i altres figures; la intel·ligència emocional de l'advocacia col·laborativa; com conèixer, reconèixer i gestionar les pròpies emocions, tant les dels clients com les dels altres advocats; es fa també durant la formació una indagació dels interessos reals, com es fa una negociació i quines estratègies es poden adoptar en una negociació, entre d'altres temàtiques.

Tot plegat està encaminat a formar els advocats en aquesta matèria. Un altre dels punts destacats que es posa de relleu des de l'associació és que l'objectiu és la cerca de solucions conjuntes i, per tant, el dret col·laboratiu té molt en compte el treball en equip.

Per aquest motiu, el procés d'una negociació es fa de forma conjunta entre els advocats col·laboratius i els clients i en els equips que hi intervenen hi poden col·laborar, en el cas que sigui necessari i es cregui oportú, altres professionals, com poden ser mediadors, entrenadors personals, psicòlegs o notaris, entre d'altres. Actualment més d'una trentena d'advocats catalans formen part de l'associació catalana que tracta i porta a la pràctica aquest mètode de mediació.